מהי אהבה? על "אהבה שאינה תלויה בדבר"

המאמר הנ"ל נכתב במהלך שירותי הצבאי, אי שם בשנת 2005. נזכרתי בו לפני מס' ימים, ומצאתי ערך בפרסומו. המאמר מתפרסם כלשונו, למעט שינויים קלים.

כמו את רגעי האושר בצבא, אף את הרגעים בהם אדם עומד על פתחו של חידוש גדול – ניתן למנות על כף יד אחת. איני מדבר על עוד "וורט", על הבנה חדשה ברמב"ם או על מסדר שימוּן-שמירה נוסף שהמחלקה העמידה בהצלחה, מבלי להעתיקו ולקפלו רצוא ושוב, רצוא ושוב. אני מכוון דברי לחידוש ברמת הסֶמי-נבואה, עד כי אין מנוס מלחשוב שהייתה כאן התערבות של בורא עולם, התערבות כמו זו הנדרשת במטרים האחרונים של המסע כומתה או ההזדכות על הציוד בבקו"ם בתום השירות הצבאי. כוון שהתבהרויות אלו אינן תלויות-אדם בלבד, אין זה מפתיע שאחד מרגעים אלו התרחש לי דווקא במהלך השרות הצבאי, שרוי בתוך מ"ט שערי טומאה, ולא בעודי חובש את אחד מספסלי בית המדרש בעתניאל.

א. מה זאת אהבה?

"כל אהבה שהיא תלויה בדבר – בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר – אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה התלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר – זו אהבת דוד ויהונתן" (משנה, אבות ה, טז)

משנה זו באבות שגורה בפיו של כל שדכן מתחיל. כשהבחור שואל למראה החיצוני של הנערה טרם הבליינדייט, או שהבחורה מתרעמת על חוסר התאמה בין תיאור הבחור לבין המציאות, תמיד ידע השדכן לומר: "מה זה משנה היופי, העיקר המידות. ורק שתדע/י לך כל אהבה שתלויה בדבר – בטל דבר, בטלה אהבה". כלומר, אנו נוטים לפרש את ה"דבר" בתור מראה חיצוני, ולהעמיד בפסגת השאיפות אהבה שהיא על בסיס ערכים נעלים יותר. דברים אלו ממש כותב ר' עובדיה מברטנורא בפירושו למשנה.

הבעיה העיקרית בפירוש זה היא חוסר-הסימטריות המשווע הקיים במשנה. שכן, בעוד מראה חיצוני משחק תפקיד ביחסים שבין גבר לאישה, כמו אצל אמנון ותמר, בחברות בין גברים – כמו אצל דוד ויהונתן – אין ליופי מקום. הפרשנים על המשנה מודעים לקושי זה, ואומרים שמדובר בדוגמא בעלמא. על בסיס פירוש זה, קמו פרשנים וטענו שדוד ויהונתן היו הומוסקסואלים, דברים שכמובן אין להם שחר.

ברצוני להציע פירוש אחר ל"דבר" עליו המשנה מדברת. לפי דעתי ה"דבר" הוא החזר אהבה. יופי, כישרונות או מידות טובות להבדיל הן תכונות חשובות בכל מערכת יחסים, אבל הדבר בה"א הידיעה שכל אחד רוצה הוא שיחזירו לו אהבה. אהבה חד-סטרית היא אחד הדברים הנעלים והקשים ביותר להשגה.

שיר1

שיר שכתבתי (והתפרסם כאן בעבר) בפברואר 2011

אבקש לדייק: אין מדובר רק בעשייה לשמה, באהבה לשמה. ברי, שכמו בכל עשייה לשמה, עשייה שלא תלויה בנסיבות חיצוניות – יש את הפוטנציאל להתקיים, שכן אין דבר בעולם – פרט לרצונו הפנימי של העושה, וכמובן בהיעדר אינטרס, אין מדובר בדברים של מה בכך – אשר יכול להפסיקה; אולם אהבה שונה בשניים: ראשית, מדובר במערכת יחסית בילטרלית. כשאדם לומד "תורה לשמה", הוא יכול להיות מתוסכל מכך שאין הוא מפיק מהלימוד דבר (כמו "ידע"), אבל כמדומני שאין הוא יכול להפנות אצבע מאשימה לתורה, בעוד במערכת יחסים אנושית הדבר הוא לכל הפחות אפשרי. ובנוסף לכך – מדובר באהבה, שהיא מסוג הדברים ש"אין להם שיעור", ולכן אהבה חד-צדדית עשויה להיות מתסכלת עוד יותר. כדי לבסס את דברי, אגייס לצדי את… התנ"ך.

ב. דוד ויהונתן

"ויהי ככַלֹתו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יהונתן כנפשו. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו. וַיִּכְרֹת יהונתן ודוד ברית באהבתו אֹתו כנפשו. ויתפשט יהונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגֹרו. ויצד דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל, וישִמהו שאול על אנשי המלחמה, וייטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול" (שמואל א יח, 1-5)

"הנער בא, ודוד קם מאצל הנגב ויפֹל לאפיו ארצה וישתחוּ שלש פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל". (שם כ, 41)

"צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים" (שמואל ב א, 26)

לאחר שדוד פוגע לגֹלית בול בפוני, המקרא מתאר את התקשרות נפש יהונתן בנפש דוד. לאורך כל הפסוקים יהונתן הוא היוזם והפועל, ואילו דוד רצסיבי לחלוטין. נפש יהונתן היא שנקשרת בנפש דוד, יהונתן הוא שאוהב את דוד, ואף שהמקרא מתאר את כריתת הברית בין דוד ליהונתן, הוא מסב את הפסוקים על יהונתן בלבד: "ויכרֹת יהונתן ודוד", ולא ויכרתו (בלשון רבים) יהונתן ודוד. כאשר יהונתן נותן לדוד את בגדיו וציוד הלחימה שלו כמחווה לקשרי הידידות ביניהם, דוד אינו נותן לו דבר בתמורה. תחת זה, המקרא עובר לתיאור קידומו של דוד בהיררכיה המלכותית.

בפרק כ בשמואל א, יהונתן אף מסכן את נפשו בכדי לבדוק האם שאול חפץ להרוג את דוד. בין רקיחת התוכנית לביצועה, המקרא מתאר טקס השבעה נוסף שיהונתן עורך לדוד, מבלי שדוד משיב לו אהבה (שם, פס' 17). אף שאין אנו עדים לגילויי אהבה וידידות מצדו של דוד, יהונתן דבק באהבתו לדוד מכוון שאהבתו לדוד אינה תלויה בקבלת אהבה, אהבתו אינה תלויה ב"דבר".

בסופו של דבר אהבה זו מתקיימת, כפי שניתן לראות מהפסוקים החותמים את הניסוי של דוד ויהונתן (שם כ, 41), מקינת דוד (שמואל ב א, 26), ומיחסו של דוד למפיבֹשת בן יהונתן (שמואל ב ט).

ג. אמנון ותמר

"ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר ויֶאֱהָבֶהָ אמנון בן דוד… וַתַגֵש אליו לאכֹל ויַחֲזֶק בה ויאמר לה בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו אַל אחי, אל תענני… ולא אבה לשמֹע בקולה, ויֶחֱזַק ממנה, ויְעַנֶה וישכב אֹתה. וישנָאֶה אמנון שִנאָה גדולה מאד, כי גדולה השִנאָה אשר שְנֵאָה מאַהֲבָה אשר אֲהֵבָה, ויאמר לה אמנון קומי לכי. ותאמר לו אַל אודֹת הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני, ולא אבה לשמע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר שלחו נא זאת מעלי החוצה וּנְעֹל הדלת אחריה". (שמואל ב יג 14-17, 11-12, 1)

פרק י"ג בשמואל ב' מתאר את סיפור התאהבותו של אמנון בתמר אחותו החורגת. לאחר שאמנון נדלק על אחותו-למחצה, הוא פונה ליונדב בין שמעה חברו שיעזור לו, ויונדב יועץ לו להעמיד פני חולה על מנת ליזום רגע התייחדות עם תמר הצנועה. לאחר שתמר מסרבת לבקשתו לשכב עִמו והתוכנית המקורית נכשלת, אמנון פונה ל-Plan B ואונס את תמר.

סיפור אמנון ותמר הוא דוגמא קלאסית לכישלונה של אהבה התלויה בדבר. אע"פ שתמר אינה נעשית פחות יפה לאחר האונס, יחסו של אמנון אליה משתנה ב-180 מעלות מאהבה חסרת מעצורים לשנאה עזה. המקרא לא מספק הסבר לשנאתו של אמנון את תמר, אם כי ניתן להציע מספר רעיונות – למשל שהתנערותו של אמנון מתמר היא התנערותו של אמנון מהמעשה הנורא שעשה, הרחקת המעשה מעליו, או שמדובר בסוג מתוחכם של הדחקה, שכן משהבין אמנון שאין הוא יכול לממש את אהבתו לתמר הוא משכנע את עצמו שהוא למעשה שונא אותה.

על אף שפירושים אלו אפשריים, אין הם מסבירים מדוע בחרו חכמי המשנה להביאם. לפחות לדעת המשנה באבות, אמנון מנער את תמר כי הוא מצפה שתשיב לו אהבה. אמנם אמנון אוהב את המראה של תמר, אך יותר מכל הוא רוצה שתאהב אותו בחזרה. אהבתו של אמנון תלויה בדבר, ולכן ברגע שבטל הדבר בטלה האהבה.

מחשבה אחת על “מהי אהבה? על "אהבה שאינה תלויה בדבר"

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s