מי ישמע את זעקת הנשים? על הספר "מסוף העולם ועד סופו" של רבקה לוביץ

את פניו של הקורא בספר "מסוף העולם ועד סופו" של רבקה לוביץ, עוד לפני עמוד הכריכה הפנימית, מקבלות שורה של "הסכמות". לקורא שאינו בקיא בספרות התורנית אסביר כי "הסכמות" הן מוסד שבו מחבר הספר מבקש את הסכמתם של גדולי הדור לדברים שהוא כתב, מין גרסה מרוככת של peer review המקובלת בעולם האקדמי, מעין מוסד-חניכה שבו "הגדולים" אומרים לקטנים "ברוכים הבאים בצל קורותינו".

הכלל הידוע בהסכמות הוא: "אמור לי מי הם מסכימיך ואומר לך מי אתה"; לוביץ איננה פונה לרב שטיינמן החרדי, או אפילו לגדולי הדור של הציבור הדתי-לאומי; היא פונה לאנשים שהיא מעריכה, כמו הרב שלמה ריסקין, פרופ' תמר רוס, הרב יובל שרלו, בלו גרינברג וד"ר אביעד הכהן.

ההסכמות האלו, שמתנפלות על הקורא על ההתחלה, הרתיעו אותי מעט כשפתחתי את הספר. מדוע לוביץ, שכל חייה מבקשת לשנות את המוסכמות ולחתור נגד הזרם – דרושה להסכמות אלו? מדוע כאשר היא באה לכתוב את מה שהוא במידה רבה "סיפור חייה" – ידיה כבדו, עד שהיא נדרשת למין אהרן וחור שיתמכו בידיה?

*

הספר "מסוף העולם ועד סופו" מחולק לשלושה שערים: השער הראשון והעיקרי, שמפרנס כשני-שלישים מדפי הספר, עוסק בסיפורן האישי של נשים שבני זוגן נעלמו ולכן לא יכולות לקבל גט, או נשים שבני זוגן מסרבים לתת להן גט – העגונות ומסורבות הגט, בהתאמה. חלק זה כולל אחד-עשר מקרים של סרבנות גט או עגינות כואבים מאוד שכל אחד יכול להזדהות עמם.

השערים השני והשלישי מצומצמים יותר: השער השני של הספר עוסק בנפגעי ממזרות, קרי אנשים שנולדו מחוץ לנישואין כתוצאה מיחסי מין של אשה נשואה (ילד שנולד כתוצאה מבגידה של הגבר אינו נחשב לממזר), ואילו השער השלישי עוסק בביטולי גיור. בין לבין, לוביץ מתארת תחנות נוספות בחייה כמו את מחשבותיה כפמיניסטית דתייה, מאבקה נגד הדרת נשים בבתי עלמין או היעזרותה כטוענת רבנית בתקשורת על מנת לקדם את עניין לקוחותיה.

בעוד בז'אנר הספרותי "סיפורים מכורסת הפסיכולוג" מבית מדרשם של ארווין יאלום ויורם יובל, נהוג להביא רק "סיפורי הצלחה", לוביץ מביאה רק "סיפורי כישלון", קרי מקרים קשים מאוד של סחטנות מצד בני הזוג. נכון אמנם שזו היא האוכלוסייה שלוביץ טיפלה בה בתור טוענת רבנית בשל עבודתה בארגוני פרו-בונו – אולם עדיין קשה לומר עד כמה סיפורים אלו משקפים את הנעשה בבתי הדין הרבניים, שאצלם עוברים כל מי שמבקש להינשא על פי חוקי המדינה וגם כל מי שהתחתן בנישואין אזרחיים בחו"ל וחזר ארצה.

דרך הרצאת המקרים מלמדת משהו על כישוריה של לוביץ כטוענת רבנית שטוענת בבתי דין, כמספרת סיפורים. לוביץ מפליאה לתאר את המקרים הקשים שעברו תחת ידיה באופן שמעורר אמפתיה בלבות הקוראים. עם זאת, היא מקמצת בדעתה בנוגע לפתרונות הראויים. יש אמנם "נספח" בסוף הספר שבו לוביץ מפרטת פתרונות אפשריים, אך אלו נראים יותר כמו פתרונות אד-הוק של ליטיגטורית, שמבקשת "לנצח את המקרה", ולא כחלק מחשיבה מערכתית כוללת.

לדעתה של לוביץ ניתן לפתור את רוב הבעיות אם מבצעים "התאמות" בין ההלכה לבין המציאות המשתנה. אני חושש שהפתרון לבעיות אלו מורכב יותר. הפתרונות של לוביץ מתאימים אולי לעגונות ומסורבות גט, אולם הם לא יועילו כלל כשמדובר בממזרים, שם הבעיה היא אינהרנטית בהלכה, או בסוגיית ביטולי הגיורים, שכמו שלוביץ מראה היא פוליטית ברובה הגדול ועוסקת ביחסי הכוחות שבין חרדים לדתיים-לאומיים, על גבם של המתגיירים.

לדעתי הפתרון הפשוט הרבה יותר, שיכול לתת מענה למרבית המקרים – גם אם הוא מסובך פוליטית – הוא הפרדת מוסדות הדת מן המדינה. הספר של לוביץ רק ממחיש כי לא צריך להיות ליברל מובהק או חילוני מפוחד על מנת להיאבק להפרדת הדת מן המדינה, שכן זו היא בראש ובראשונה אינטרס דתי: היא תאפשר לקהילות היהודיות לחיות ביהדות על פי דרכן – ומאידך לא תכפה על הדיינים את ערכינו הליברליים – והיא תציג לאנשים שאינם דתיים, כמו גם לאנשים המבקשים להצטרף לעם ישראל, את פניה היפות של היהדות. כמדומני שלוביץ נמנעת מלהציע פתרון זה בפה מלא, שכן הציבור הדתי-לאומי עודנו שרוי בקיבעון כי מדינת ישראל היא "ראשית צמיחת גאולתנו", והפרדת הדת מן המדינה מהווה לשיטתם נסיגה מרעיון זה.

בנקודה זו אני מבקש להיות "פרקליטם של השטן" וללמד זכות על הדיינים, על אף שאין לי דבר וחצי דבר עמם או עם השקפת עולמם; זה נכון שלפעמים הם "לא-ידידותיים", מקובעים מבחינה הלכתית, או פשוט תאבי-כוח. אבל להבנתי, לתפישת עולמם יש עיגון תורת-משפטי. בתי משפט או בתי דין הם רק דרך אחת לפתור סכסוכים. לצד מערכת המשפט החילונית הקונבנציונלית ישנו מערך שלם של הליכים סמי-משפטיים כמו גישור ובמידה מסוימת גם בוררות, שמבקשים לפתור את הסכסוך בדרכי שלום.

כמדומני שכך בתי הדין תופשים את עצמם מבחינה תורת-משפטית: בתי הדין תמיד יעדיפו הסכמה, שלום, שלום בית – גם אם לנו נראה שהתפישה שלהם את שלום הבית היא מעוותת ומביאה לידי אבסורד. הליך הגירושין, כמו שכל דיין יאמר לכם, מתנהל בין האיש לאשתו; בית הדין לא נותן גט, הוא לכל היותר יכול לכפות על האיש לתת גט לאשתו, אלא ש"כפייה" והסכמה הם תרתי דסתרי, אוקסימורון. כשם שהמגשר אינו יכול לתת לראובן את הכסף ששמעון חייב לו, כך בתי הדין אינם יכולים לתת גט שלתפישתם לא מצוי בידם.

לכאורה, אם בתי הדין מעדיפים "לא להתערב", מדוע כל-כך קשה להם לשחרר? אני לא בטוח שהדברים סותרים; בתי הדין לא חושבים שאין להם תפקיד, הם סבורים כי תפקידם להשכין שלום, כאמור לפי תפישת עולמם. כל אדם, ובוודאי כל מוסד, ועל אחת כמה וכמה מוסד שבתהליכי ניוון ושקיעה – נהנה מהכוח והסמכות הנתונים לו, גם אם תפקידו רק "לפשר". אפילו פסיכולוגים, שבמובן מסוים הם פסיביים בהגדרתם, מתקשים בכך; האמינו לי, הייתי אצל שני פסיכולוגים שביקשתי לסיים את הטיפול אצלם, ולא בשל טיב הטיפול, והתגובות שלהם היו אחד המחזות המביכים שראיתי.

*

אני מבקש לחזור לעניין ההסכמות שבפתיחת הספר: אני מצאתי בהסכמות אלו שיקוף לאמביוולנטיות שמאפיינת את לוביץ, שמצד אחד מלאה ביקורת כלפי בתי הדין או ההלכה, ומאידך מבקשת לגלות בהלכה פנים חדשות, לחתור בה את הנתיב שלה. נכון אמנם שאת עיקר זעמה היא מפנה לבתי הדין הרבניים שמעבירים את הנשים ויה דלרוזה בדרך לגט המיוחל; אולם גם לוביץ מסכימה, והיא עושה זאת בגילוי לב אמיץ ומרשים מאוד, כי הבעיה אינה רק ברבנים, אלא גם בהלכה עצמה, למשל בשל המעמד הנחות שהיא מעניקה לנשים.

כמו שלוביץ אומרת בעצמה "התלות של האישה באיש מובנית בתוך כללי הלכות הקידושין. הבעל מקדש את האישה – ובלשון ההלכתית 'קונה אותה'; והיא מקודשת על ידו, ובלשון ההלכתית 'קנויה לו'. זה משמעם העמוק של נישואין כדת משה וישראל […] האישה נכנסת לחיבור מקודש, מוסרת למעשה את מפתחות הרחם והמיניות שלה לבעלה; מעתה והלאה הוא מושל בה ורק בידו הכוח לפתוח את השערים".

ואף על פי כן, לוביץ אינה מוותרת. הישירות והכנות הזו, האמביוולנטיות הזו – אם תרצו הסיפור של הפמיניזם הדתי כולו – לצד הסיפורים האישיים הכואבים – אלו הדברים שהופכים את הספר למרתק כל כך.

פורסם לראשונה באתר מגפון, כפי שניתן לראות כאן

מודעות פרסומת

אני גיטרה? על הספר "מסיבת יורֶה" של מיה הוד רן

הקריאה בספר "מסיבת יורֶה", ספר הביכורים של מיה הוד רן, העלתה לי את האסוציאציה של כיוונוּן פסנתר. המכוונן הוא אמן שיודע את מלאכתו, הוא מכיר את הכלי ואת אופיו, הוא עושה בו כבשלו. הכוונון הוא מלאכה שלעתים מהפנט להסתכל עליה מתבצעת, אולם בפעמים אחרות היא צורמת מאוד לאוזן. כך או כך, זו לא בדיוק נגינה.

"מסיבת יורֶה" אף הוא מעיד כי המחברת שלו מכירה את מלאכת הכתיבה ומרגישה בביתה בשעת המלאכה, אולם לרוב הצלילים העולים ממנו אינם נעימים לאוזן, ובפרט למי שאוזנו רגישה. הרגעים הצורמים הם רבים והם עולים על אלו בהם הוד רן מפיקה ממלאכתה צלילים נעימים.

"סיפורי המבוגרים" – הסיפורים שמסופרים מנקודת המבט של המבוגרים – המוצלחים ביותר הם "ויה דלרוזי" ובו אישה שתופסת את בעלה בוגד בה מענישה אותו בדרכים יצירתיות; או "נגיד" – אם כי קשה להגדיר את האחרון כסיפור. אולם אלה הם מעט שאינו מחזיק את המרובה.

רובם המוחלט של הסיפורים שנכתבו מנקודת התצפית של מבוגרים הם שטחיים ובוסריים. כך בסיפור "המועדון של ריצ'י" שבמרכזו עומד גלשן, או "ז'נט רגליים" שמספר על התנסותה של הדוברת עם "שעווניות", קרי נשים שמלאכתן היא הורדת שערות לאחרות. בסיפורים אלו המחברת פותחת צוהר לעולם שמסקרן להכיר, אך עלילתם אינה מפותחת וגולשת למחוזות הבנאליה. חלקם האחר של הסיפורים, כמו "דגים", או "מסאז' נוח" "רק" סתמיים. האחרון גם מראה כי סיפור גרוע לא ניתן להציל בפאנץ', ואף שאחריתו – הפאנץ' – מביישת את ראשיתו.

הרגעים שמעלים צלילים הרמוניים הם אותם סיפורים שמסופרים מנקודת מבט של ילדים או שמספרים על עולמם של ילדים. כך הם הסיפורים "קול ב", שמספר על שתי ילדות בחוג זמרה, שהשירה במקהלה – כמו גם שכנה ניצולת שואה – מחברות ביניהן; או "החתונה", שמספר על ילד (אולי מבוגר בעל מוגבלות שכלית?) שממתין עד בוש לחתונת אחותו; וכן "השבעה של ספתא" ובו ילדה שסבתה נפטרה מתמודדת עם מותה בדרכים יצירתיות.

הסיפור "השבעה של ספתא" מדגיש את הקסם שיש בסיפורים שמסופרים מנקודת המבט של ילדים: נקודת מבט זו מציעה זווית ראייה אחרת, חדשה, על המציאות; היא מאפשרת לצלול לעולם שבו מחד תמימות משחקת תפקיד משמעותי, ומאידך, ובשל כך, יש בו איזו כנות של אנשים שלא נחשפו לצביעוּת ולשקרים של עולם המבוגרים, כמו הילד שמצביע על המלך ואומר "המלך הוא עירום". היא גם מאפשרת, כמו שדויד גרוסמן מפליא לעשות, לשחק עם השפה כמו ילד שאך זה למד לדבר.

נקודת המבט הילדית היא אמנם מעניינת ומרעננת, אך לא תמיד היא מספיקה, שכן על מנת שספר ילדים יעניין מבוגרים הוא נדרש לדבר מה נוסף שבשלו הקורא יאמר שאכן יש כאן זווית מרעננת על המציאות ולא טריק ספרותי. אחרי ככלות הכול, הספר מיועד למבוגרים.

תוך כדי קריאת הספר ראיתי שהמחברת הוציאה ספר לילדים, ושמחתי בלבי. יש אנשים שמסתובבים בעולם עם התחושה שהם "פסנתר", ולא יודעים שהם למעשה "גיטרה". מקווה שבכך הוד רן מצאה את ייעודה.

פורסם לראשונה באתר "מגפון", כפי שניתן לראות כאן

כיצד מתרחשת היסטוריה? על הספר "לידתה של מהפכה" של אוריאל לין

את רובו של הספר "לידתה של מהפכה" של אוריאל לין, קראתי כאילו היה ספר מתח, כמעט הייתי אומר בנשימה עצורה. הספר מגולל את סיפור כינונם של שני חוקי-היסוד המרכיבים את ליבת מגילת זכויות האדם של מדינת ישראל, חוק-יסוד: חופש העיסוק וחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בסיפור הזה ללין יש חלק מרכזי מאוד: עוד לפני שהוא העלה אותו על הכתב הוא היה אחד השחקנים הראשיים בו, באשר הוא היה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הוועדה שהכינה את חוקי-היסוד לקראת הצבעה עליהם במליאת הכנסת. כפי שמעיד עליו בהקדמה נשיא בית המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק, ללא לין – וללא השותף שלו למזימה/משימה, חבר-הכנסת אמנון רובינשטיין – ככל הנראה חוקי-יסוד אלו לא היו באים לעולם.

כיצד זה ספר על הליך חקיקה, שהוא לרוב הליך סיזיפי ומתיש, נקרא בנשימה עצורה? אין זה בשל יכולות כתיבה יוצאות דופן של לין; כתיבתו של לין קולחת, אך הוא לא ג'פרי ארצ'ר או אגתה כריסטי. יתרה מזו: איך זה נגמר בסוף כולם יודעים – הסוף ידוע, חוקי היסוד אושרו בכנסת. אז מה הופך את "לידתה של מהפכה" לספר כה מותח?

כפי שלין מפרט בהרחבה – בהרחבה מדי אולי – החל מרגע הקמתה מדינת ישראל מנסה לכונן חוקה עם מגילת זכויות אדם; כך היא התבקשה בהחלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר 1947, וכך גם הצהירה במגילת העצמאות. אפילו הצעתו של חבר-הכנסת יזהר הררי מ-1950 לכונן חוקה "פרקים-פרקים", כשכל פרק יהיה חוק-יסוד, אמנם הביאה לעולם את חוקי היסוד המכוננים את המשטר הדמוקרטי בישראל, אך לא מגילת זכויות אדם. מדוע דווקא לין הצליח? כיצד זה שבמרץ 1992, כ-44 שנה לאחר הקמת המדינה, העבירה כנסת ישראל שני חוקי יסוד שמעגנים את זכויות האדם? הספר נקרא בנשימה עצורה כי יש בו מענה מסוים לשאלות אלו: כיצד התרחש הנס הזה?

*

התשובה לשאלה כיצד מתרחשת היסטוריה, כיצד הפכה שנת 1992 לשנת מפנה במדינת ישראל – מצויה בשילוב של אנשים עם הבנה היסטורית ומשפטית עמוקה, שכעורכי-דין טובים יודעים לקרוא את האותיות הקטנות שבתקנון הכנסת, יחד עם נסיבות מיוחדות: שילוב הכוחות של רובינשטיין מהאופוזיציה יחד עם לין ושר המשפטים דן מרידור משורות הקואליציה; הבחירה במסלול של הצעת חוק פרטית כך שזו תעבור מתחת לרדאר של הממשלה, ועם זאת הצעת חוק שבנויה על הצעת חוק דומה של דן מרידור, כך שרובינשטיין יוכל להציג אותה לכנסת כהצעה "שלכם"; פיצול הצעת החוק של מרידור על מנת שיהיה יותר קל להעביר כל חלק; וכן עבודת הכנה יסודית של לין שסיכלה את כל המוקשים שגרמו להצעות הקודמות להיגדע בעודן באבן. כל אלו הפכו את חוקי היסוד לחזון שהתגשם.

לצד כל אלו, לין מתאר גם נסיבות אחרות שסייעו לחוקי-היסוד לעבור ושאני מצאתי אותם כבעייתיים, בבחינת "כשר אבל מסריח", ולין אינו נותן עליהם את הדעת. לין למשל מציין כי העובדה שהכנסת הייתה בדרך לבחירות והמשמעת הקואליציונית התרופפה, תרמה אף היא להעברת החוק. האם העובדה שבזמן ממשלת מעבר, כמו באותה שעה, על הממשלה לנהוג בריסון ובאיפוק, שכן היא כבר איננה מושלת מכוח אמון הכנסת – איננה משליכה אף היא על התנהגות הכנסת, ואין זה ראוי בתקופת דמדומים זו להעביר את מגילת הזכויות של מדינת ישראל?

ניכר, הן בכתיבתו של לין והן בהקדמה של אהרן ברק, כי הספר מבקש להשיב לכל המתנגדים למהפכה החוקתית, ובעיקר לטיעון האומר כי חברי הכנסת לא ידעו על מה הם מצביעים וכי הם מעולם לא התכוונו להעניק לבית המשפט סמכות לבטל חקיקה ראשית של הכנסת. לין אמנם משיב לביקורת זו במפורש, וטוען כי חברי הכנסת ידעו בהחלט על מה הם מצביעים – בין השאר על ידי קריאות ביניים של חבר הכנסת מיכאל איתן, שהציף שאלות אלו.

אלא שלדעתי התשובה של לין אינה מספקת, שכן השאלה אינה מה הסמכות הניתנת לבית המשפט, אלא כיצד בית המשפט יפרש את הסמכות הזו. המקרה הראשון שבו בית המשפט קבע שחוק שחוקקה הכנסת אינו חוקתי שכן הוא סותר את חוק-יסוד: חופש העיסוק היה בפרשת לשכת מנהלי ההשקעות. הכנסת קבעה בחוק מבחני כניסה למקצוע מנהל השקעות. בית המשפט העליון קבע כי החלת מבחני הכניסה גם על מי שעסק במקצוע 7 שנים עובר לחקיקת החוק – אינה חוקתית, שכן היא פוגעת בחופש העיסוק. האם כשחברי הכנסת הסמיכו לכאורה את בית המשפט לפסול חוקים של הכנסת, הם חשבו שהוא יעשה זאת במקרה כגון לשכת מנהלי ההשקעות? מסופקני.

יתרה מכך: לין ידע שבית המשפט יפרש את הסמכות הזו ביד רחבה, אך הצהיר אחרת בפני הכנסת. כך למשל הוא אמר על דוכן הכנסת בעת הבאת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו להצבעה בקריאה שניה ושלישית: "אין צורך לפסול חוקים. לא פוסלים חוק". ובמקום אחר: "הכוח לא הועבר למערכת בתי המשפט. הכוח נשאר בבית הזה. ואם חלילה יסתבר מהניסיון עם החוק הזה שטעינו, והפרשנות הניתנת לחוק אינה לפי כוונתו האמיתית של המחוקק, יש בידי הכנסת הכוח לשנות את החוק."

אלא שלין אומר בספר במפורש שהוא השמיט את הזכות לשוויון מחוק-יסוד: כבוד אדם וחירותו, כי הוא הבין שמדובר בצפרדע גדולה מדי שחברי הכנסת לא יוכלו לבלוע, אך מבחינתו זה לא היה ויתור כלל, שכן הוא ידע שבית המשפט יכלול זכות זו תחת "כבוד האדם". לכן, אם מטרתו של הספר הייתה להשיב לכל הטוענים כי בית המשפט העליון גנב את השלטון מהכנסת – אני בספק אם הוא הצליח לעשות זאת, ואולי הוא אפילו סיפק להם עוד תחמושת.

לין מציין שעם פרישתו מהכנסת ב-1992 אהרן ברק הציע לו לכתוב את הספר הנוכחי, ספר שהוא המתין עם כתיבתו כ-25 שנה. ההתבשלות של לין עם ההחלטה 25 שנה מציבה אותו בעמדה מעניינת: הדבר עלול היה להביא לכך שהוא אינו חי את האירועים, אולם חיסרון זה אינו ניכר בספר; בנוסף, ההשתהות הזו מעלה את השאלה האם חלק מן התובנות בספר הן פרי מחשבתו של לין חבר-הכנסת או של לין הסופר? מה מבין אלו הוא ידע מלכתחילה ומה הוא מחכמת הבדיעבד?

להשתהות הזו עשוי להיות יתרון: מאז כינון חוקי היסוד, בית המשפט העליון פסל חוקים של הכנסת כחמש-עשרה פעמים. מה דעתו של לין על כך? האם הוא סבור שבית המשפט פירש את סמכותו בצמצום או בהרחבה? לין מלא ביקורות כרימון על שרים וחברי כנסת שונים, אולם האם אין לו כלל ביקורת על בית המשפט? העובדה שלין ממלא פיו מים בעניין מעלה את החשש שהוא אינו רואה את הדברים עין בעין עם בית המשפט, אך הוא לא מעוניין לקלקל את החגיגה.

 

פורסם לראשונה באתר "מגפון", כפי שניתן לראות כאן

 

הסיפור כמסע: על הספר "שמשהו יקרה" של יאיר אגמון

כל הגיבורים בספרו הרביעי של יאיר אגמון, "שמשהו יקרה", מצויים במסע. בארבעת מתוך חמשת סיפורי הספר מלווה למסע הפנימי גם מסע חיצוני: כך למשל, בסיפור "אוּמַן" מתואר נער אבוד הנוסע לקברו של רבי נחמן מברסלב בראש השנה, וכך זה ב"מִינִי מֶנטַל", שם מסופר על איש עסקים דתי המנצל נסיעה לחו"ל על מנת ליהנות מהבלי העולם הזה שעולמו הדתי אוסר עליו. היוצא מן הכלל הוא הסיפור שפותח את הספר, "וּמֻתָּר לֶאֱהֹב", שבו גיבורי הסיפור, יואל וחמי, הם רב ותלמיד בישיבת הסדר המנהלים מערכת יחסים רומנטית; המסע שחמי ויואל עוברים הוא פנימי בלבד – האנשים שבתחילת הסיפור אינם אותם האנשים שבסופו.

הדגש ששם אגמון על סיפור כמסע מעיד על הבנה עמוקה של "מהו סיפור": סיפור הוא לא רק קורוֺת או התרחשוּת; סיפור הוא מסע, מסע במהלכו המחבר, הקוראת והדמויות עוברות תהליך – בתום הסיפור הן לעולם לא יהיו אותן נשים ואנשים שהם היו בתחילתו.

נכון אמנם ששינוי חיצוני יכול להוות קטליזטור לשינוי עמוק יותר, כמו בהדרכה שניתנת לבעלי תשובה בתחילת דרכם ושמופיעה בספר; אלא שאצל אגמון זה מסמן חוסר אמון בקוראיו. ההדגשה של תהליך המסע, שבאה לידי ביטוי בכל הסיפורים בהם למסע הפנימי נלווה מסע חיצוני, משקפת את חוסר האמון הזה. על מנת להורות לקוראים שהגיבור שלנו השתנה או לפחות "מחשב מסלול מחדש", אגמון כמו מחווה לקוראיו: ראו, הגיבור שלנו עובר מסע. חוסר אמון הוא אבי אבות החטאים של כל מערכת יחסים; זה נכון למערכת יחסים זוגית, וזה נכון גם למערכת היחסים שבין הכותב לקורא.

אם הדברים היו מסתכמים בכך – החרשתי. אלא שאגמון מוסיף חטא על פשע כאשר הוא מבקש להצביע על התמה המרכזית של הסיפור וכאשר שב ומספק פרשנויות לסיפוריו במהלך הספר. כך למשל הוא מציין בסיפור "עֶרְגָּה": "וגם עכשיו, כשאני עובר על הסיפור הזה בפעם המיליון, אני מתרגש מהדימוי הפשוט הזה, של ההטענה של הפלאפון, שמזכירה לקוראים, בכזאת פשטות אלגנטית, שבכל הטענה מטומטמת כזאת של נקסוס חמש ליד המיטה בלילה יש יסוד עמוק של תקווה, ושל אני צריך את הפלאפון גם מחר, כי אני אהיה פה גם מחר, כי יש לי סיבה להיות פה גם מחר […] ואם זה לא מרגש אתכם אז אני לא יודע מה כן. בחיי".

פרשנויות אלו, לא זו בלבד שהן מצרות את מרחב המחיה ומרחב המחשבה של הקורא, הן גם מראות כי אגמון אינו בוטח בכתיבתו שלו. אם אגמון היה סבור שהוא מצליח להעביר את המסר או למסור את המטאפורה – הוא לא היה צריך לומר את זה; הוא פשוט היה עושה את זה.

אגמון המחבר מופיע בכמה מן הסיפורים. בכך, כתיבתו של אגמון מוכיחה כי נרקיסיזם וביטחון עצמי נמוך קשורים זה לזה בקשר של "אחור באחור", קרי לשניהם פנים מנוגדות, אך הם נובעים מאותו שורש: על ביטחון עצמי נמוך שאגמון מפגין בהעברת המסרים, הוא מפצה בהפצעה של דמותו האמתית בסיפורים. לי לא ברור כיצד הדבר תורם לסיפוריו.

*

ניכר שאגמון מעוניין לנפץ מוסכמות: אם זה בציבור הדתי, כמו תיאור רב עם נטיות הומוסקסואליות או חגיגות ראש השנה באומן כחוויה מורכבת שכוללת גם רגעים מעיקים; ואם בכלל, כמו שקר ה-peace & love של פסטיבלי ריינבואו למיניהם. יש פעמים שהוא עושה זאת בכישרון רב, כמו ב"עֶרְגָּה" או ב"אוּמַן"; בפעמים אחרות זה מאולץ מדי, כמו בסיפור "וּמֻתָּר לֶאֱהֹב". סיפור אהבה בין רב לתלמיד אינו "פורץ דרך" שכן הוא כבר סופר ב"רב הנסתר" של חנוך דאום שהוא בעצמו רפליקה על המציאות בדמות פרשיות הרב מוטי אלון. לדעתי מוטב היה לו אגמון היה בוחר לספר סיפור אהבה בין שני תלמידי ישיבה, שהיה מבחינה זו חדשני יותר ובעיקר אמין יותר, באשר עולם הישיבות, שהוא עולם גברי בלבד, טעון טסטוסטרון למכביר.

מבחינת אורכם, הסיפורים של אגמון הם ספק נובלות ספק סיפורים קצרים, וגם כאן הדבר עומד לו לרועץ. במקרים מסוימים, כמו בסיפור "עֶרְגָּה"  או "אוּמַן", התחושה היא שהסיפור נמרח מעט, וניתן היה לקצרו מבלי לקצץ בנטיעות, מבלי לגדוע את שורש חיותו. סיפורים אחרים, כמו "מִינִי מֶנטַל" או "וּמֻתָּר לֶאֱהֹב", הם בעלי פוטנציאל מצוין, אבל הם נגמרים מהר מדי וחבל כי הדמויות והעלילה אינן מספיקות להתפתח. סיפורים אלו מראים את ניצני הכישרון של אגמון, ומפיחים תקווה כי סיפוריו הבאים, אולי עם תוספת של עריכה קפדנית, יהיו טובים יותר.

פורסם לראשונה באתר "מגפון", כפי שניתן לראות כאן

השנה התל אביבית שלי: פרק שלישי – לימודים וקריירה, או: כיצד גיליתי שאני שועל?

jerusalem

שיר שכתבתי לפני שנה בעקבות המעבר מירושלים לתל אביב

באוגוסט 2016, לפני קצת יותר משנה, עברתי מירושלים לתל אביב. חלפה שנה. בכל אחד מהתחומים שהיו המניע לעזיבתי – לימודים, קריירה, דת, אהבה – החכמתי. החלטתי להעלות את מחשבותיי על הכתב, שכן אני מאמין שבכתיבה יש ערך תרפויטי, היא מאפשרת לנו לעבד את החוויה, לזכך אותה, להבין אותה טוב יותר. ולוואי ואצליח.

חילקתי את החוויות שלי מן השנה החולפת לשלושה פרקים, בהתאם לשלושה ראשים עיקריים שהיו מנת חלקי בשנה זו. ברשומה הראשונה (פרק ראשון – דת ודייטים) סיפרתי על החוויה שלי מסצנת הדייטים התל-אביבית; ברשומה השנייה (פרק שני – ערכים והטרגדיה של הקניין המשותף) נגעתי במקצת מן הדילמות הערכיות שנוגעות לחיים עם שותפים ולחיים בכלל – כפי שהחיים בתל אביב לימדו אותי. ברשומה הנוכחית אספר מה למדתי על עצמי בכל הנוגע להתפתחות אישית ומקצועית.

.

פרק שלישי – לימודים וקריירה, או: כיצד גיליתי שאני שועל?

במהלך שנת ההתמחות שלי הייתה לי הארה. עסקנו באותה העת בשאלה האם ניתן להקצות שכונה מסוימת – ולפרסם את השכונה ככזו – רק למגזר מסוים באוכלוסיה. למען האמת, אני אפילו לא זוכר מה הייתה המסקנה – הצבענו על הקשיים, על מעמדה של הזכות לשוויון ועוד כהנה וכהנה שיקולים שעל כפות המאזניים; אני רק זוכר שהתחושה שלי הייתה ש"המשחק מכור" – ברור שלזכות לשוויון יש מעמד-על, השאלה הייתה רק עד כמה "עמוק" להחיל אותה, קרי מה עומד כנגדה. בקיצור, לא דבר שלא לומדים בקורס משפט חוקתי בשנה א'. היה לי יבש וצפוי מדי.

ובדיוק באותם ימים נערך ערב באחת האוניברסיטאות לרגל צאת ספרו של ד"ר גרשון גונטובניק (לימים שופט בבית משפט מחוזי) על "הפליה בדיור", וביקשתי וקיבלתי את רשותה של המאמנת שלי להגיע לכנס. ואני זוכר שהרגשתי באותה העת כמו הולך מדבריות שיצקו מים על ראשו; אם בדיון שאנחנו ערכנו בהתמחות חשתי שכל הנתונים מובילים למסקנה אחת, בערב השקה שמעתי לפחות שלוש דעות שונות שמבקשות לחשוב על כל הסוגיה בראש צלול – לא לצאת מתוך אקסיומות מסוימות אלא לערער את אותן אקסיומות. אפשר לצאת מתוך שבלונות החשיבה המוכרות ולחשוב על כל הסוגיה מחדש.

זה לא היה הרגע שבו החלטתי "להקריב את גופי למדע" ולהקדיש את חיי למחקר; אני חושב שאם תאמרו לחבריי לספסל הלימודים בתואר הראשון כי החלטתי לעשות תואר שני, רובם ככולם ישיבו "נו, איפה הפאנץ'?" – זה כלל לא יפתיע אותם. הן מבחינה לימודית והן מבחינה מחקרית הייתה לי חוויה טובה מאוד בתואר הראשון; אהבתי מאוד את הלך-הרוח שבוחן כל סוגיה כש"כל הקלפים על השולחן" – וזה בדיוק מה שהיה חסר לי בהתמחות. אני אוהב לחקור, אוהב להרחיב את האופקים. אני גם חושב שלימודים לתארים מתקדמים יהפכו אותי – יהפכו כל אדם – למשפטן יותר טוב, לעורך דין יותר טוב; לימודי התואר הראשון הם תנאי הכרחי על מנת להיות עורך דין, אבל לשיטתי הם לא תנאי מספיק.

נכנסתי לעולם המחקר מתוך תפישה רומנטית של צלילה בתוך ים של חכמה. חשתי כמו עדיאל עמזה מהסיפור הנפלא "עד עולם" של שי עגנון (ראו ציטוט), שמרגיש באותו עולם המחקר כמו דג במים, שהוא אינו יכול להוציא משם את ראשו ולהפסיק לחקור. אהבתי את היכולת לחדש, את התפקיד הקונסטרוקטיבי של המחקר לפיו כל חוקר מוסיף לבנה אחת קטנה לבניין העצום שנקרא "פרויקט הידע האנושי".

"ברית כרותה לחכמה שאינה מניחה מחכמיה והם אינם מניחים ממנה. הוא אמר מה לי ליגע עצמי? והיא החזיקה בו ואמרה לו שב אהובי שב ואל תניחני. היה יושב ומגלה צפונות שהיו מכוסים מכל חכמי הדורות, עד שבא הוא וגילה אותם. ולפי שהדברים מרובים והחכמה ארוכה ויש בה הרבה לחקור ולדרוש ולהבין, לא הניח את עבודתו ולא זז ממקומו וישב שם עד עולם" (מתוך הסיפור "עד עולם")

מה נשתנה? מה אני יודע כעת שלא ידעתי אז?

אני אוהב את המחקר, אבל אני לא אוהב את חיי המחקר. חיי המחקר הם חיים סטריליים, כאשר שכבת הסטריליות היא כפולה: ראשית, מבחינה מעשית רוב עבודת היום-יום נעשית איש-אישה מול המסך המרצד שלה. הדינמיקה האנושית היא שולית. בתור אחד שעולמו הפנימי עשיר מעולמו החיצוני – במובן מסוים אלו חיים נוחים, זה אזור הנוחות שלי. לא צריך להסתובב במסדרון ולומר "מה קורה ג'ימבו?" – כינוי שהמצאת הרגע; או להחמיא לו על החולצה החדשה כשאותו בחור הולך יום יום, כל יום, עם אותה חולצה; או לשאול "נו, מה אתה אומר על המשחק של גולדן סטייט", כשאתה לא בטוח אם זו קבוצת כדורסל או בייסבול. ואזור הנוחות הוא אזור מסוכן מאוד. רציתי לצאת ממנו.

שנית ועיקר, המחקר הוא עקר. הוא (כמעט) אינו משפיע על המציאות. את מספר האנשים שהולכים לקרוא את המאמרים המונומנטליים שנכתוב ניתן למנות על שתי כפות ידינו. כתבתי ברשומה קודמת (בזמן שכתבנו: או מדוע אני שונא את התזה שלי?) כי במקום לסייע לכל אותם אנשים שזועקים לעזרתנו, אנחנו עוצמים אוזנינו מלשמוע את זעקתם, סוגרים את החלון ומתיישבים לכתוב. או, סוף-סוף אפשר להתקדם בתזה.

כשהגעתי למרכז המחקר שבו אני יושב, שמממן מאסטרנטים, דוקטורנטים ובתר-דוקטורנטים – הייתי בטוח ש"כולנו חוקרים", כולנו שייכים לאותה "חבורת לומדים". אלא שביום השני או השלישי ללימודיי גיליתי שיש מעמדות. אחד הדוקטורנטים נכנס לחדר המאסטרנטים ודיבר עם אחת הבתר-דוקטורנטיות. "היכן היית אתמול?" הוא שאל אותה, "לא היה פה אתמול אף אחד". ואני צייצתי "אבל אנחנו היינו פה". ואותו בחור השיב "אה, אתם לא נחשבים" (דברים בסגנון, ציטוט מהזיכרון). לא חבורת לומדים ולא נעלי אדידס – יש קאסטות – יש קאסטה של דוקטורנטים ויש קאסטה של מסטרנטים. אם על בית שמאי ובית הלל נאמר כי למרות המחלוקות התהומיות הם היו מתחתנים ביניהם – במקרה שלנו אני בספק אם זה יקרה. נכון אמנם שיש דוקטורנטים נחמדים יותר – יום אחד הצבעתי על אחד הדוקטורנטים ואמרתי לחברי המסטרנט "הוא אמר לי שלום במסדרון!!" – אבל רובם ככולם מחמיצים פנים, ויש עוד מספר סיפורים למכביר.

כשנכנסתי לעולם המחקר חשבתי שיש לי מה לחדש. שוחחתי עם מספר חוקרים לפני תחילת הלימודים, והרבה מהם אמרו לי שכשהם נכנסו לעולם המחקר הם ידעו שיש להם מה לחדש, הם ידעו מה הם הולכים לכתוב – הם רק לא ידעו כיצד להגיע לשם. הגדיל לעשות הדיקן שאמר לי כי הוא ידע – כפי שהוא אכן עשה – שהוא הולך לכתוב מחדש את דיני המשפחה האזרחיים, שעד אז נעו במיצר "שבין קודש לחול" (כשם ספרו של חוקר ז"ל בתחום). גם אני לפרקים חשבתי שיש לי מה לחדש, גם אני חשבתי שאני הולך – אוטוטו – להוריד לעם את "עשרת הדיברות", עד שהסתכלתי על כפות ידיי וגיליתי שברי לוחות, ראיתי שגידלתי את עגל הזהב. התפכחתי.

כשנכנסתי לעולם המחקר חשבתי ששם אמצא את ייעודי, שזה מה שיעניק לי משמעות לחיים, ומהר מאוד הבנתי שמשמעות לחוד (בכתיבה, בביקורת ספרים, בסיוע לזקנים לחצות את הכביש כנגד רצונם), ועבודה לחוד. נכון אמנם שאני עושה קצת רומנטיזציה וגלוריפיקציה למקצוע עריכת הדין, מה גם שבסוף אני אמצא את עצמי יושב באיזה משרד מסחרי וגוזר קופון על אותו אזרח מסכן. אלא שבעריכת דין, בכל עריכת דין, אנחנו פועלים בעולם; ואילו במחקר התחושה היא שאתה מנותק מהעולם.

ועוד קשה לי עם חיי הדלות שצמודים לחיי המחקר. כחלק מהתנאים של מלגת הקיום שלי אסור לי לעבוד בעבודה שאיננה קשורה לעולם המחקר. אני אסיר-תודה למרכז שממלג אותי, אבל הוא גוזר עליי חיים צנועים מדי. וכאן הדברים כרוכים בדברים שכתבתי ברשומה הראשונה: מבחינת הרבה מאוד נשים עמן יצאתי, אני עדיין סטודנט.

כסף הוא סטטוס. השוק מתמחר את הסחורות והמוצרים שלו בהתאם לאופן בו הוא מעריך אותם, שוק העבודה מתומחר כך שעבור שירותים שמוערכים יותר מקבלים יותר שכר, ואילו שירותים שמוערכים פחות מתוגמלים פחות. בסופו של דבר, מסטרנט הוא סטודנט; יש אנשים שהיו רוצים להיות תלמידים כל החיים, וגם אני כמובן רואה ערך בלמידה, בהתקדמות. אבל בסופו של יום, אני סטודנט, שחי חיי סטודנטים, ושבגילי המופלג עדיין נאלץ לגור עם שותפים. וכשהחברה אינה מעריכה את משלח ידך הנוכחי – גם הערכתך העצמית פוחתת.

במסכת אבות נאמר "הוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים". הדגש במשפט הזה הוא לדעתי נורמטיבי, קרי אריות הן חיות חיוביות ואילו שועלים לא; אבל יש למשפט הזה גם היבט פסיכולוגי – האם עדיף להיות אחרון בקבוצה של מוצלחים או ראשון בקבוצה של נחשלים. לפני כחודשיים דנתי עם דודתי החכמה במשפט הזה, והיא אמרה שברי לה כי מבחינה פסיכולוגית מוטב להיות "ראש לשועלים" – מבחינת ההערכה העצמית של האדם מוטב להיות מצטיין בדבר מסוים ולא להסתובב עם ראש באדמה ועם תחושה שכולם טובים ממך.

אני לא בטוח שהמסקנה הזו נכונה לכולם – יש אנשים שקבוצת נחשלת מושכת אותם למטה, אבל אני מסכים לגבי דידי. כשלמדתי את התואר הראשון ב"אוניברסיטה הקדושה" השוכנת על גבול רמת גן – לא סיימתי במקום הראשון בשכבה וגם לא במקום ה-20 – אבל הייתי בין המצטיינים בכיתה, וזה לא היה כל כך קשה לסיים בהצטיינות; לעומת זאת את התואר הנוכחי אני עושה ב"אוניברסיטה של המתיוונים" שעל חורבות שיח מוניס, שם כל אחד הוא "אריה". שני המסטרנטים המקסימים שיושבים לידי פרסמו כבר מאמר בכתב עת נחשב, הם עובדים כעת על המאמר השני ועוד לא מניתי רבע מהרזומה שלהם, ושלא לדבר על כך שבכל פעם שאנחנו עורכים דיון אינטלקטואלי, אני נאלץ להנהן בחוסר הבנה מול כל הניים-דרופינג והמושגים הלועזיים שעפים בחדר. אני ממש מעריץ אותם. באמת.

כשאתה שועל במאורה של אריות – כל שנותר לך הוא למצוץ עצמות לארוחת ערב. בשנה החולפת גיליתי שאני שועל.

 

השנה התל אביבית שלי: פרק שני – ערכים והטרגדיה של הקניין המשותף

jerusalem

שיר שכתבתי לפני שנה בעקבות המעבר מירושלים לתל אביב

הקדמה

באוגוסט 2016, לפני קצת יותר משנה, עברתי מירושלים לתל אביב. חלפה שנה. בכל אחד מהתחומים שהיו המניע לעזיבתי – לימודים, קריירה, דת, אהבה – למדתי. החלטתי להעלות את מחשבותיי על הכתב, שכן אני מאמין שבכתיבה יש ערך תרפויטי, היא מאפשרת לנו לעבד את החוויה, לזכך אותה, להבין אותה טוב יותר. ולוואי ונצליח.

חילקתי את החוויות שלי מן השנה החולפת לשלושה פרקים, בהתאם לשלושה ראשים עיקריים שהיו מנת חלקי בשנה זו. ברשומה קודמת (פרק ראשון – דת ודייטים) סיפרתי על החוויה שלי מסצנת הדייטים התל-אביבית; ברשומה הבאה (פרק שלישי – לימודים וקריירה, או: כיצד גיליתי שאני שועל?) אספר מה למדתי על עצמי בכל הנוגע להתפתחות אישית ומקצועית. ברשומה הנוכחית, אבקש לגעת במקצת מן הדילמות הערכיות שנוגעות לחיים עם שותפים ולחיים בכלל – כפי שהחיים בתל אביב לימדו אותי.

פרק שני – ערכים והטרגדיה של הקניין המשותף

החיפושים אחר דירת שותפים היא תוכנית הריאליטי האכזרית ביותר בעולם. לא זו בלבד שהשוק מוצף והביקוש עולה בהרבה על ההיצע, ולא די בכך שתקציבך מוגבל בשל היותך תלמיד ש"תורתו אומנתו", כלומר מלגאי (אתייחס לזה קצת בחלק הבא בסדרה), אתה נאלץ להשתתף בתוכנית המציאות הזו, לפיה עשרות אנשים באים בשעה היעודה לראות את הנכס, ועומדות לרשותך 5 דקות לערך על מנת להתבלט ולבלוט על פני כל שאר השותפים-בכוח, לדפוק מופע בפני השותפים והשותפות שכבר בדירה על מנת שתזכה להיות "The chosen one". אם בדייט יש לך עוד כשעה לנסות ולהציג את עצמך, במקרה הזה עומדות לך מספר דקות מועטות. ולאחר שכבר נבחרת, הצרות רק מתחילות.

בשנה התל-אביבית שלי הספקתי לגור ב-4 דירות שונות. על הדירה הראשונה בניתי לטווח ארוך, אלא שבעל-הבית העלה את שכר הדירה כשלושה שבועות לפני תום החוזה ובאופן בלתי פרופורציונלי; לכן עברתי לדירה השנייה שבה שימשתי האוס-סיטר לדירה ולשני כלבים מקסימים; כשבוע לאחר מבחני הלשכה עברתי לדירה השלישית; וכאשר נקעה נפשי מן הדירה הזו, עברתי לדירה הנוכחית. על שתי הדירות האחרונות, ובפרט על השלישית, אבקש להרחיב.

ובכן, החיים בדירה השלישית לא היו גן של שושנים. איני רואה צורך להרחיב על מסכת הייסורים שעברתי – רק אומר שבשיאה, אם כי בהחלט לא בסופה, אחת השותפות אמרה לי, פעמיים, "אתה תצטער על הרגע שהכרת אותי"; כאמור, אני מבקש להפיק מהכתיבה ערך תרפויטי, ומשתדל להימנע מהתמרמרות. עשיתי טעויות, אמרתי דברים לא יפים, התנצלתי עליהן, התנצלותי לא התקבלה, ומשם האירועים רק התדרדרו.

אין לי ספק שאני אשם בראשיתם של הדברים וגם בסופם, כשהשבתי מלחמה שערה. אלא שבשלב מסוים, כשראיתי להיכן אני מתדרדר, לא עניין אותי בכלל מי אשם, עניינה אותי דמותי המוסרית. להבדיל, ואני מתנצל מראש אם האנלוגיה הבאה תהיה קצת דמגוגית והרבה שמאלנית – הדבר דומה להימצאותה של מדינת ישראל במצב של סכסוך וחיכוך תמידי, אשר איך שלא נסובב זאת – נראטיב, אשמה, הבטחה אלוהית – הדבר מביא אותה לסיטואציות לא מוסריות. כשאני הבנתי שהחיים בדירה דרדרו אותי מבחינה מוסרית – אה, כן, גם היה שלב מסוים שחששתי לרכושי ולחיי. בקטנה – זה הרגע שאמרתי לעצמי: די. אינני יכול עוד.

קורות ביתי, רצף ההתרחשויות בדירה בפרט ובפָּזָמִי כשותף בדירת שותפים ככלל, הביאו אותי למחשבות נוגות על חיי השותפים. ברוב המוחלט של המקרים, אנשים גרים בדירת שותפים ממניעים כלכליים, קרי על מנת לחסוך כסף; שלא כמו מגורים עם בת או בן זוג, שם יש רצון לגור ביחד, יש מאמץ משותף לגור ביחד, שיהיה לנו טוב ביחד, לשותפים בדירת שותפים אין שום רצון לגור ביחד.

לגור בדירת שותפים משמעותו היכולת להכיל אדם, אפילו אדם זר – על כל שיגעונותיו, שיגיונותיו, דיכאונותיו וחגיגותיו. אני חושש שאנשים אינם מבינים – אינם מבינים עד תום – את המשמעות הזו של דירת שותפים. כשלא יודעים להכיל את הזולת, זה פתח לחיכוך תמידי. השותפות בנויה על הסכמה ולכן אי אפשר לקבוע עובדות לשותפים זולתי; אפשר לבקש, והשותף יכול להסכים ויכול לכבד את הבקשה, אבל הוא יכול גם שלא לכבד את הבקשה – במזיד, אך לרוב בשוגג, בלא-משים, בבלי דעת. בתום לב. ולחיות בשותפות זו היכולת לדעת להכיל את זה – אפשר לבקש, אבל אי אפשר לאכוף את הכללים. אפשר כמובן להעיר, חזור והער. מן ההערות האלו לא יצמחו פרחים באביב.

זו עבודה פנימית רצינית, עבודה שאני עברתי עם עצמי במהלך השנים. אני מחשיב את עצמי לאדם נקי ומסודר. בעבר, אם אחד השותפים לא היה מנקה את הדירה או אם השותפה הייתה מותירה את הכוס בכיור – גם אני הייתי מעיר על כך. אבל החיים לאורך השנים עם שותפים לימדו אותי להכיל את הבחירות שלהם. השותפות משמעותה היכולת לאפשר "מרחב של דה-לגליזציה", מרחב שבו כל אחד יכול להפר את "תקנון הבית המשותף", אלא אם כן מדובר בדברים שהם בבחינת "דיל ברייקר" – וברוב הדברים, ברוב המקרים, לא מדובר בדיל ברייקר. החיים בדירת שותפים משמעותם לדעת שכל לילה השותף תולה שלט מעל הכיור "כאן גרים בכיף קערה ומזלג" – לדעת ולהבליג.

מזה זמן מעסיקה אותי סוגיית "החירות לעבור עבירות" (יום אחד אולי אכתוב על זה מאמר). למשל, בהינתן שיש לכך הסמכה בחוק, האם המדינה יכולה לאפשר לכל אדם לחלק דוחות תנועה? האם כל אדם יכול לעצור אדם אחר שנדמה כי הוא "מפר את הסדר הציבורי"? האם המדינה רשאית לרשת את המרחב הציבורי במצלמות אבטחה? ברי כי הדבר יצמצם את רמת הפשע במדינה.

כמדומני שחוסר ההבנה העמוקה של מהם חיי שותפות, מהווה את נקודת התורפה העובדתית של הליברטריאניים, קרי של אלו שמקדשים את ערך החירות (מבלי לדקדק בגרסאות שונות של ליברליזם). הכשל העובדתי של הליברטריאניים הוא בשל כך שכל אדם מעריך ביתר את  החירות שלו ומעריך בחסר את החירות של הזולת. כשהחיים בשותפות כוללים מערך כולל של פקודות והוראות, To do list ו-Not to do list – החירות של השותפים נפגעת. כשהצלחת שוכבת אפרקדן בכיור, זה מפריע לי – אבל זה לא פוגע לי בחירות; כשאני אשוב ואבקש מהשותף לשטוף את הצלחת, ושכשהוא מטאטא את הרצפה, שיאסוף את הלכלוך ביעה ולא ידחוף את הלכלוך לקרן החדר, ושהוא מייבש את הכלים שיניח את הקערות עם הפנים למטה ולא עם הפנים למעלה על מנת שהן אשכרה יתייבשו – למה לעזאזל הוא עושה את זה?! – כשאני אבקש ממנו את כל זה – אני אפגע לו בחירות. ולכן אני מבליג. כי החיים בדירת שותפים דורשים מרחב של דה-לגליזציה, דורשים את החירות לעבור עבירות.

החיים בדירת שותפים הציפו אצלי את סוגיית "לא תעמוד על דם רעך". הסכסוך בדירה השלישית נסב ביני ובין אחת השותפות, שהוציאה עליי חוזה, אך הייתה שותפה שלישית שלא התערבה, הייתה, לכאורה, ניטרלית. עמדה מנגד. האם אין לה חובה מוסרית לפעול? נניח שהיה ברור כשמש מי היא הצדיקה ומי הוא הרשע, האם לא כמו משה רבנו בשעתו, אין לה חובה מוסרית לומר לרשע "למה תכה רעך?"

החיים מזמנים לנו כל הזמן דילמות מוסריות, מעמידים לנו כל הזמן ניסיונות. כתבתי בעבר כי מן "עקדת יצחק" (בראשית כ"ב) אנו למדים כי בכל צעד שאנחנו עושים או לא עושים, אנחנו ניצבים בפני ניסיון. ההבנה הזו מחייבת אותנו לחיים של כובד ראש, לחיים של זהירות, של עצירה, בחירה והתבוננות – האם אנחנו עומדים בפני ניסיון. החשיבות איננה במענה שלנו לדילמה המוסרית, אלא בהבנה שאנחנו ניצבים בפני דילמה כזו, שאנו שוקלים אותה. להשערתי, רוב בני האדם אינם חיים תחת ההבנה הזו שהחיים מזמנים להם דילמות מוסריות; הם זורמים, הם פועלים משיקולי עלות/תועלת. אני מניח שגם השותפה שלי מהאו"ם העדיפה לעמוד מנגד כי זה נוח לעמוד מנגד, וכל התערבות שלה רק תסבך אותה.

המפתח לפתרון של דילמות מסוג "לא תעמוד על דם רעך" הוא פשוט בעיניי: "ואהבת לרעך כמוך" – תתאר לעצמך כי אתה היית קלוע בכף הקלע הזו – כיצד היית מצפה מהזולת שינהגו כלפיך? הציווי הוא בעיקר מוסרי, והחשיבות היא בחשיבה, ולא בתוצאה. אמנם יש בישראל "חוק לא תעמוד על דם רעך" (הרחבתי על כך ברשומה "לא תעמוד על דם רעך: חוק, מוסר וסיינפלד") – אבל מבחינתי הציווי הוא מוסרי. יתרה מכך: הציווי החוקי הוא מאוד בעייתי בעיניי משום אותה סיבה שמניתי למעלה – הוא מגביל את האוטונומיה של אדם שלישי – במקרה שלי, הטלת חובה על השותפה מהאו"ם מצמצמת את מרחב הפעולה והחירות של השותפה שהוציאה עליי חוזה. הדגש הוא לא על התוצאה אלא על התודעה, ההבנה שאנו עומדים בפני דילמה מוסרית.

(מחר: הפרק הבא בסדרה "השנה התל אביבית שלי: פרק שלישי – לימודים וקריירה, או: כיצד גיליתי שאני שועל?)

השנה התל אביבית שלי: פרק ראשון – דת ודייטים

שיר שכתבתי לפני שנה בעקבות המעבר לתל אביב

באוגוסט 2016, לפני קצת יותר משנה, עברתי לתל אביב. ברשומה שפרסמתי אז, תליתי את המעבר בשלושה (מהסיבה האזוטרית לזו המשמעותית יותר): ראשית, התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב ורציתי לגור קרוב לאוניברסיטה; שנית, ביקשתי לברוח מזיכרונות האהבה הנכזבת שאצרה למעני ירושלים; ושלישית, המעבר הפיזי סימל את המעבר האישי לי מקודש לחול.

חלפה שנה. שנה חווייתית, שנה מטלטלת, שנה מאכזבת, שנה מלמדת ומחכימה. בכל אחד מהתחומים שהיו המניע לעזיבתי – לימודים, קריירה, דת, אהבה – למדתי.

התלבטתי האם יש מקום "לסכם" את השנה – בחלק מהמקרים יש לי הרבה ביקורת, ואני לא רוצה לדוש במרירות שלי – זה עושה לי קמטים וזה מזיק לי לעור הפנים. ולכן לא רציתי להעלות את הדברים על הכתב. אולם כמו שכתבתי ברשימה אחרת ("הבריחה") – יש בכתיבה ערך תרפויטי, היא מאפשרת לנו לעבד את החוויה, לזכך אותה, להבין אותה טוב יותר. ולוואי ונצליח.

חילקתי את הדברים לשלושה פרקים, בהתאם לשלושה ראשים עיקריים שהיו מנת חלקי בשנה החולפת: פרק ראשון – דת ודייטים, ובו יסופר על החוויה שלי מסצנת הדייטים התל-אביבית; פרק שני – ערכים והטרגדיה של הקניין המשותף, שאפרט בו על דילמות ערכיות שנוגעות לחיים עם שותפים ולחיים בכלל; פרק שלישי – לימודים וקריירה, או: כיצד גיליתי שאני שועל? שיספר מה למדתי על עצמי בכל הנוגע להתפתחות אישית ומקצועית.

פרק ראשון – דת ודייטים

בטרם אגע בגופם של דברים, אבקש להקדים מספר מילים. רוב הדייטים שלי בתל אביב הם דרך אתר היכרויות מסוים, ולכן הדברים שאכתוב להלן אינם מהווים ביקורת לא על "החילוניוּת" ולא על "התל-אביביוּת" – הם רשמים מהחוויה האישית שלי, שהיא התלכדות של הפורמט של אתר היכרויות, הנשים עמן יצאתי (חילוניות ברובן, תל אביביות ברובן), וכמובן של ההתנהגות שלי – יחסים חברתיים הם דבר דינאמי. הרשמים הם החוויה האישית שלי, שהיא, במובן מסוים, "באשמתי".

כשאני חושב על הדייטים שלי בשנה החולפת עולות בי שתי חוויות עיקריות: החוויה הראשונה, היא טנטטיביות, כל דייט הוא דייט "על תנאי": העובדה שקבעת פגישה, ושעה ומקום – אינה משמיעה בהכרח כי הפגישה תצא לפועל; כשם שלפי ספרי המדע העדכניים לכיתה א' החקלאי חורש, זורע, ומתפלל – כך בסצנת הדייטים, לא די בכך שפלירטטת, והחמאת וקבעת – צריך תפילה, אחרת לא בטוח שהדייט ייצא לפועל.

החוויה השנייה היא שטחיוּת. 95% מהדייטים אליהם יצאתי הסתיימו אחרי דייט אחד. נכון, יש פעמים שאמרתי לעצמי "מי התסריטאי המופרע וההזוי שהביא אותי ואת פלונית לאותו שולחן בבר?!"; וברי לי, כי יש פעמים שהתנהגות בלתי ראויה שלי היא שהביאה לדברים להיקטע באיבם. אולם אלו כמדומני מיעוט המקרים. ברוב המקרים הנשים הם אלו שביקשו לסיים את הקשר לאחר דייט אחד, שהיה אפילו נחמד וכיפי, בגלל "שזה לא זה".

זה נפלא ממני. כיצד אפשר להכיר אדם לאחר פגישה אחת של שעה-שעתיים? אמרה לי פלונית אחת, שמגרדת את העשור הרביעי לחייה, "אין לי ילדים לדייטים שניים", רוצה לומר, אוטוטו מתייבש לי המאגר הביומטרי ואני צריכה מישהו שידחוף לי את כיסא הגלגלים בבית אבות. אז נכון שאין לי שעון ביולוגי כמו לפלונית, אבל יש לי – ואני מאמין שיש לכל מי שקצת מודע לעצמו – שעון נפשי, והשעון הזה דופק "זוגיוּת". כמדומני שהמחשבה של אותה פלונית היא דרך ארוכה-קצרה, היא אולי תביא לפחות דייטים שניים, אך היא תפספס את האוצר שמתחת למיטה שלה, את המלח  – אני מלחייה! – שמתחת לאף שלה.

ברור שהפורמט של אתר היכרויות הוא בעייתי, שכן הוא יוצר אשליה של שפע, אשליה של מבחר בלתי מוגבל – אם לא ראובן יבוא שמעון, והנה האהבה ממתינה לי מעבר לפינה. ואם תרצו, אתרים מעין אלו מהווים מיקרוקוסמוס לאשליה הקפיטליסטית והמודרנית, לפיה הכול בהישג ידינו, נתון לבחירתנו, אם רק נושיט ידינו.

בנוסף, וזה קשור לנידון דנן, אנשים ונשים מתייחסות לאתרים אלו כ"רע במיעוטו"; הן היו רוצות – הן כותבות זאת שם – שהן יתקלו בבן זוגם בספריה, הספרים שלה יפלו, הוא ירים לה אותם, הוא יגיד לה: הי, אני גיא וכיו"ב; הן היו רוצות להכיר את בני זוגם באוטובוס, במקום העבודה וכיוצא בזה. זה בוודאי מחזק את יסוד הארוס בקשר – מספר נשים אמרו לי, לאחר דייט אחד, שהן לא נמשכות אליי. כיצד בדיוק הדבר מהווה ערובה לזוגיות טובה ויציבה? לאלוהים הפתרונים.

וזה, כמדומני, השור בקרניו: זוגיוּת ו"משיכה פיזית" הן עניין דינאמי, הן מתעצבות ביחד, הן נבנות, ולכן בלתי אפשרי "לחזות" התאמה; המפתח להצלחה הוא הרצון להיות בזוגיות. ברגע שכל צד לטנגו מגיע עם צ'ק-ליסט, "מגובש מדי", ללא רצון להתגמש, להתאים, להשתנות – סיכויי ההצלחה של כל קשר זוגי יישאפו לאפס. אנשים ונשים שבויות בחלומות לפיהן בן ובת הזוג שלהן יעוצבו בהתאם לחלומות שלהן. נשים סבורות שבן זוג הוא "כמו כפפה ליד", כמו "חתיכת פאזל חסרה". כשזו המחשבה, ברור שכל חלק אחר בתצרף של עשרות-אלפי החלקים של עולם הרווקות – לא יתאים. וגם חלק בפאזל שחשבת שהוא מתאים במערכה הראשונה – עלול לירות בך במערכה השלישית ויתברר כלא מתאים בעליל.

ועוד לא הספקתי למנות את מספר הסיבות השטחיות ששטחו באוזניי בנות זוגי – בנות זוגי לרגע קצר מאוד – לסיום ההתקשרות בינינו. באחד הפרקים בסיינפלד ("The Engagement"), ג'רי זורק בחורה בגלל שהיא אוכלת אפונים אחד-אחד, וג'ורג' זורק את הבחורה שלו מכיוון שהיא ניצחה אותו בשח-מט. לעתים כל סצנת הדייטים התל אביבית הרגישה לי כמו פרק אחד ארוך ב"סיינפלד", וזה לא היה כיף במיוחד.

ובנקודה זו אני מגיע לסיבה הראשונה לחיבור שעשיתי בכותרת הפרק בין דת ודייטים: חיבור זה, לבד מכך שהוא מרפרר לספרו המונומנטלי של מו"ר חיים כהן, "דת ודין" – אינו מובן מאליו. זיווגתי בין דת לדייטים משתי סיבות עיקריות: ראשית, כשלעצמי אינני דש בזהות הדתית שלי כל שחרית וערבית, אולם אני מגיע לכך לעתים במהלך דייטים שונים.

ובכל פעם מחדש שאני נדרש לנושא אני נדהם מהשטחיות שבה אני נתקל כאשר אני מנסה להסביר את תפישת העולם הדתית שלי. כשהסברתי למספר נשים על התפישה הדתית המורכבת שלי, ושהזהות הדתית שלי אינה כרוכה אחר הפרקטיקה הדתית – כמו ששבתי ואמרתי, בעניינים שבפרקטיקות אני אעשה מה שאשתי תגיד לי – כמה השיבו לי "אתה לא מבושל", כאילו הייתי דג שאך זה נמשה מהמים וראשו נע למעלה ולמטה עד למנוחה אחרונה. כלומר, מבחינתן או שאתה אפיקורס או שאתה דתי גמור; אין מקום לתפישה מורכבת יותר.

שנית, הצימוד בין דת לדייטים בא להשמיע שיותר משהמעבר מקודש לחול הוא מעבר "תיאולוגי" – הוא מעבר "סוציולוגי"; בזהות התיאולוגית שלי, קרי הזהות שכרוכה במערכת האמונות והדעות, לא חל שינוי של ממש בעקבות המעבר לתל אביב. השינוי הוא בעיקרו סוציולוגי, העתקה מחברה דתית לחברה חילונית – ואל יהא הדבר קל בעיניכן, שכן הקהילה היא מוסד משמעותי מאוד בחיים היהודיים. ושיאו של המעבר הסוציולוגי מקודש לחול, המופע המובהק ביותר שלו, הוא בסצנת הדייטים.

החינוך של האדם – בבית, בבית הספר, בעיר או בכפר, ההתגבשות העצמית שלו, יוצרים אצל האדם הביטוס, שהוא מונח שטבע פייר בורדייה ובא לתאר אגד של התנהגויות, הרגלים, אופן השימוש בשפה, שפת הגוף ועוד. לדעתי, ההביטוס בא לידי ביטוי בעיקר ביחסים שבינו לבינה; צבא, עבודה, לימודים – בכל הדברים האלו התנסינו, ובכולם ההביטוס תופס מקום משני. דייטים, כמו שאמרתי, הם תלויי-דינמיקה, הם כמו ריקוד – ולעתים אני חש כמו מי שנכנס לרחבת הריקודים ולא יודע את צעדי הריקוד ולא מכיר את כללי המשחק. אז הוא חג, מועד ונופל.

(מחר: הפרק הבא בסדרה "השנה התל אביבית שלי: פרק שני – ערכים והטרגדיה של הקניין המשותף")