מעשה מאבידת בן-ישיבה

מעשה שהתרחש באמת בשבת פרשת "ויקחו לי תרומה", ראש-חודש אדר א' תשע"א

ענה ואמר: בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה, וזו היא:

מעשה בבן-ישיבה-לשעבר, שלאחר שסעד ליבו בסעודת ערב-שבת יצא לו לטיול-של-שבת, לפי ששקוּלה הליכה-של-שבת כנגד הורדת האוכל. עשה בן-הישיבה-לשעבר את צעדיו בעצלנות היפה לטיולי-שבתות כשטיפות מטר מרטיבות את מעילו ושלוליות מלחלחות את שולי מכנסיו, כשהוא מקשיב לדממה שיורדת על עירו מערב-שבת, נשמעת-לא-נשמעת מסוף העולם ועד סופו, כשמדי פעם פוצעות את הדממה רעש מכונית נוסעת, חריקת בלמים, המיית פטפוטים של קיבוץ נערות ההולכות ובאות לקראתו.

ובעודו פוסע ברחובה הראשי של עירו, רחוב אשר אך לפני שעות אחדות היה הומה-אדם וכעת הוא כולו שלו, כשמפעם לפעם דמות דיוקנו ניבטת אליו מבין חלונות הראווה של חנויות הבגדים ברחוב, משקפת לו את ריקנותו, ערגה נפשו לשירת "ידיד נפש", כפי שנהגו לשיר בישיבתו בסעודה שלישית, צמאה נפשו לטעום מנגינה זו. אך כשביקש הוא לזמזם לעצמו את הניגון, נוכח הוא שאינו יכול להעלותו במחשבה לפניו, והחלו מנגינות שונות מתרוצצות במוחו, נאבקות זו בזו, זו טוענת אני היא המנגינה אליה בן-הישיבה-לשעבר כוסף, וזו מחזירה כנגדה, לא כי, אני היא זו. ובתוכו ידע בן-הישיבה-לשעבר שלא היא ולא היא המנגינה אותה הוא מבקש.

ובאותה שעה היה בן-הישיבה-לשעבר מצטער צער גדול מאוד על שפרחה הנגינה מזיכרונו. ביקש הוא לפנות לקונו שישיב לו את המנגינה שאבדה, אך היה הוא מחוסר-שפה בכדי לפנות להשם, שכן גם תפילות החולין שלו נגרסות בפיו כחצץ, נאמרות במלמול שפתיים לא-מובן, לא לו ולא לבוראו. ולוּ היה הוא עגלון פשוט משולל מילים, היה הוא לפחות יכול לפנות לבוראו בניגון, אך הניגון כנ"ל אבד לו. אמר הוא לעצמו: ריבונו של עולם, כמה אני מנוגב מיהדות, כמה התרחקתי, כמה פיטמתי את מוחי בתורות אומות העולם, כמה האבסתי עצמי בחוקותם של נוכרים, אך את מנגינתי שלי שכחתי. והיה הוא מצטער, מצטער מאוד.

כשחזר לביתו עלה בן-הישיבה-לשעבר על יצועו ונרדם. ויחלום חלום. ובחלומו הוא פונה לעוברים ושבים, והוא מנסה לבקש מהם לשיר לו את מנגינת "ידיד נפש" של סעודה שלישית, אך לא יוצאות מפיו מילים כלל, וכשעוברי האורח מחכים למוצא פיו ורואים שפנייתו אליהם סרק, ממשיכים הם לדרכם, משאירים אותו להתבוסס בצערו.

לאחר שקם ממשכבו והתפלל תפילת שחרית ומוסף "אתה יצרת", נפנה הוא להכין לו את סעודת שחרית של שבת. והיה הוא מקדש על השבת ודמעות נופלות לתוך גביע קידושו, והיה הוא חותך ירקות ודמעותיו מתבלות את סלטו, והיה מברך על חלתו ומנגב חלתו בדמעות עיניו. ולא ידע את נפשו מרוב צער.

ולאחר שסיים ארוחתו, ופינה את שולחנו, וכיבד את רצפתו, והדיח את כליו, ונפנה לצאת מביתו להליכה של שבת, והשעה היא כבר שעה המוכנה לסעודה שלישית, אאוט-אוף-דה-בלו נזכר הוא במנגינת "ידיד נפש" של סעודה שלישית, אותה המנגינה אליה השתוקק. וכשיצא את ביתו, והחמה החלה שולחת קרניים מהוססות, והקשת נראתה מבין העננים, החל הוא לשיר בקול גדול את מנגינת "ידיד נפש" של סעודה שלישית, וכיוון כוונה יתרה במילות החתימה של השיר, ואף כפל את אמירתם – "מהר אהוב כי בא מועד. מהר אהוב כי בא מועד". ובאותה שעה היה בן-הישיבה-לשעבר שמח שמחה גדולה מאוד.

מהרהר על חתונה

חתונה היא הרבה מאוד דברים, שאיני ממעיט מערכם כלל ועיקר, אך היא גם אחד משלבי הסוקסציה המתקדמים ביותר בתהליך החניכה החברתית, אם לא הקליימקס עצמו (ניתן לומר שהולדת הילדים היא שלב הקליימקס, אך החתונה היא העוגן החברתי-משפטי של החברה המַטְרִים את הולדת הילדים). החתונה היא השלב בו החברה, כל חברה חפצת חיים, מסמנת וי מימין לו ואומרת בסיפוק: עוד זוג חברים בקהילה ממשיך את שרשרת הדורות, עוד זוג אנשים דואג להמשכיות הקהילה. לכן, ניתן לומר שהחתונה היא אירוע חברתי, היא אירוע שבו הקהילה חוגגת יותר מן הזוג המאושר. 

ואולי בשל כך, פורמט החתונה הינו קונבציונאלי, תבניתי, חד-גוני, נטול נגיעה אישית, כמו מושאל מהחברה, ואותי זה מצער מכיוון שהחתונה היא הרבה יותר מתהליך החניכה החברתי, והיא גם בסופו של דבר חגיגה אישית של שני אנשים שאוהבים זה את זה. מדהים אותי לגלות כל פעם מחדש כיצד החתן והכלה מאפשרים לקהילה ולהוריהם – שליחי הקהילה הקרובים אליהם – לקבוע להם כיצד חתונתם תתקיים, מאפשרים לקהילה לומר להם: לא רק שאתם מתחתנים ועליכם לשמוח, אנחנו נקבע לכם כיצד לשמוח. כלומר, החתונה אינה רק טקס הכניסה לחברה; החברה היא זו הקובעת לחתן ולכלה כיצד תראה החתונה. החתונה, לכן, היא השלמה כפולה של הליך החניכה החברתית – גם בעצם קיומה וגם בפורמט שלה; החתונה היא הפנמה מלאה של המבט החברתי.

הייתי בחודש האחרון בשתי חתונות, אחת של דתיים והשנייה של לא-דתיים, שהייתה למעשה החתונה החילונית הראשונה שלי (אבל איך שאל אותי לפני עשר שנים פלסטיני, רגע לפני שהוריד אותי מהטרמפ: "נו, היה נורא לתפוס טרמפ עם ערבי? תמיד יש פעם ראשונה"), ושתיהן לדעתי, מנקודת מבטי, התאפיינו בחוסר אינדיבידואליות. באחת החתונות אפילו נאמר לי, על רקע פיזוזי וכרכורי החתן, שחתן השמחה בכבודו ובעצמו שונא לרקוד, כלומר ביום המאושר ביותר בחייו (לכאורה), ביום הראשון של שארית חייו, הוא נאלץ לעשות דבר שאין הוא אוהב לעשות, נכפה עליו להעמיד פנים כל הערב. אם זו אינה כפייה של הפורמט החברתי על הפרט, איני יודע כפייה מה היא.

כששאלתי אנשים שונים בשתי החתונות על פורמט החתונה, נאמר לי שהמטרה של הפורמט היא לשמח חתן וכלה. עיקרון יפה. אני מסכים איתו לחלוטין. הדברים שאומר נכונים לשני המקרים, אך האבסורד גדול יותר בחתונות דתיות: לפי עיקרון זה, בכל חתונה של דתיים השמחה העצומה של החתן והכלה באה לידי ביטוי בדרך-כלל ב"שירים יהודיים". כלומר, אם נצייר סקאלה של ביטויי שמחה, ניתן לומר שאם החתן רוצה לשמוח הוא ישמע מוזיקה או יראה סרט, אם הכלה ממש רוצה לשמוח, היא תצא לבלות בפאב או במסעדה, אבל אם החתן והכלה ממש ממש – אבל ממש ממש ממש – רוצים לשמוח, הם ירקדו לצלילי מוזיקה יהודית. אהה. המוזיקה הזו אינה חלק מהפלייליסט הפנימי והיומיומי של רוב החתנים והכלות. הדבר דומה לאדם שכשהוא נוסע באוטו ביומיום הוא שומע גלגל"צ או רשת גימ"ל, אבל ביום שהוא ממש ממש רוצה לשמוח, הוא מעביר לרדיו קול-חי. ברור. אז לגבי אופן ביטויי השמחה, אני מטיל ספק, כלומר, אני לא בטוח שהפורמטים הנוכחיים מבטאים באופן הניכר ביותר את השמחה של החתן והכלה.

יהיה נכון יותר לומר שהשמחה אינה של החתן והכלה, אלא של ההורים והקהילה; החתן והכלה הם רק מריונטות בתיאטרון הבובות הזה, הם רק שחקנים בהצגה – שחקנים ראשיים אמנם, אבל שחקנים בלבד. במילים אחרות, בפעם הבאה שייזדמן להם להגיד ברכה שישית או שביעית בשבע-ברכות, מוטב שתחתמו במילים "משמח הורי החתן עם הורי הכלה" . אתם יודעים, הדיוק חשוב, ובפרט כשזה נוגע לברכות.

אבל מה לגבי קדושה? כשהחתן והכלה דתיים ממש, השירים היהודיים נועדו להציג את החתונה כמשהו קדוש, כמשהו שהוא מעבר למציאות היומיומית, כך שגם אם ביומיום הם שומעים את שלמה ארצי, בחתונה שלהם הם רוצים לשמוע את "ארבע בבות". כי לשירים, ברוב המקרים, יש משמעות – ישירה, נלווית או מתפרשת – וכשזה מגיע ל"מוזיקה יהודית", המשמעות תופשת מקום נרחב (גם אם זה רק ניגונים, ללא מילים). עם זאת, הרשו לי להטיל ספק בכך שרוב האנשים הדתיים מאמינים למילות השירים שלצליליו הם רוקדים, או מכוונים ליבם לשמיים מתוך התחברות ללחנים. הם לא רוקדים לצלילי המילים, הם רוקדים לצלילי המוזיקה, כך שאין זה משנה אם אלו שירי עגבים שהולבשו בגדי קודש, או שירי עגבים ממש; העיקר המנגינה, העיקר לשמח חתן וכלה. ולוואי שאתבדה בנושא זה.

אני לא נגד קונבנציות חברתיות; הן יכולות להיות מועילות, וברוב המקרים הליכה נגד הקונבנציות היא בלתי-אפשרית. אולם אחד הדברים שלמדתי במסגרת לימודי המגדר, הוא שגם אם לא ניתן לצאת חוצץ נגד המציאות, עדיין ניתן לאתגר אותה, עדיין אפשר למתוח את הגבולות שלה, לדגדג את הקצוות. או כמו שאמר המשת"פ הפלסטיני, כשנשאל רגע לפני תלייתו במרכז עזה מדוע שיתף פעולה עם היהודים: "if you can't beat them, join them" (רק תדמיינו את זה במבטא ערבי). אני מוכן לשלם "כופר" מסוים לחברה, כל עוד הביטוי האינדיבידואלי תופש כר נרחב.

עולמות מתנגשים: מדוע גיבורי סיינפלד לעולם לא יתבגרו

כתבתי את המאמר הזה לפני כשנה, והראיתי אותו לחברים ובני משפחה. לאחר שהעברתי אותו לעיונה של חברה הכנסתי בו שינויים קלים, ומצאתי לנכון לפרסמו.

א. הקדמה

סדרת הטלוויזיה "סיינפלד", ששודרה במשך תשע עונות מ-1989 עד 1998, מספרת על חיי היום-יום של ארבעה חברים בשנות השלושים לחייהם בעיר ניו-יורק: ג'רי סיינפלד, ג'ורג' קוסטנזה, קוזמו קרמר ואיליין בניס. ניתן לסכם את התֵמה של הסדרה בביטוי שנטבע בסדרה עצמה. בעונה הרביעית, כשג'רי וג'ורג' מקבלים קרדיט מרשת NBC לעשיית פיילוט לתוכנית על חייהם, במין מהלך ארס-פואטי, הם מתארים את התוכנית כ-Show about nothing – תוכנית שהיא על לא-כלום, ולמעשה מדברת על חיי היומיום, מדברת על הכל.

לדעתי, בהרבה מובנים גיבורי "סיינפלד" הם עדיין ילדים, מתבגרים, שלא משתלבים בתוך העולם הבורגני. בפרק "The Engagement" (עונה 7, פרק 111), גיבורי הסדרה אומרים זאת בעצמם. לאחר שג'ורג' נפרד ממישהי כיוון שהיא ניצחה אותו בשחמט וג'רי נפרד ממישהי כיוון שהיא השתיקה אותו במהלך צפייה בטלוויזיה, ג'רי וג'ורג' מנהלים את השיחה הבאה (ניתן לראות את כל מהלך האירועים כאן):

 Jerry: "Our lives. What kind of lives are these? We're like children. We're not men".

George: "No, we're not. We're not men".

כפי שאבקש להראות להלן, הילדותיות של גיבורי הסדרה באה לידי ביטוי במערכות היחסים והקמת המשפחה, בחיי העבודה, ובמאפיינים אחרים של הארבעה. בסוף המאמר, אעלה את השאלה המופיעה בכותרת המאמר – מדוע גיבורי הסדרה לא מתבגרים – ואשיב מדוע לדעתי הם לעולם לא יוכלו להתבגר.

ב. הילדתיות כאפיון הדמויות

בטרם אתייחס לחוסר הבגרות כפי שהוא בא לידי ביטוי במערכת-יחסים ארוכה ויציבה ובמקום עבודה קבוע – חיי הבגרות המאפיינים את העולם המודרני – אבקש להצביע על מאפיינים ילדותיים כלליים אצל גיבורי הסדרה. אצל ג'רי, הילדותיות באה לידי ביטוי בהערצה לגיבורי-על, ולסופרמן בפרט. ג'רי אף מסמם אישה בכדי לשחק באוסף הצעצועים הנדיר שלה, וג'ורג' ואיליין משתפים איתו פעולה ("The Merv Griffin Show"; עונה 9, פרק 162). בפרק "The Pool Guy" (עונה 7, פרק 118), ג'רי מסרב להנשים את "נער הבריכה" לאחר שהאחרון מאבד את ההכרה – על אף שהוא מודע לכך שהוא היה יכול למות – מכיוון שאינו רוצה לגעת בשפתיו.

אצל קרמר, לעומת זאת, הילדותיות באה לידי ביטוי בכך שהוא מרבה לשחק את חייהם של אנשים אחרים. הוא משחק את הבן הטוב של ההורים של ג'ורג' ושל ג'רי (בעוד רוב הסדרה הוא מסרב לדבר עם אימו, באבס); הוא משחק גמלאי בפרק "The Wizard" (עונה 9, פרק 171), וכבאי בפרק "The Secret Code" (עונה 7, פרק 117). דוגמא קיצונית לכך נמצאת בפרק "The Label Maker" (עונה 6, פרק 98), שם קרמר וניומן משחקים Risk, "המשחק שבו כובשים את העולם". כשקרמר מבקש מג'רי להשגיח על לוח המשחק בזמן שהם לא משחקים, הוא מסביר לו:

"Jerry, Newman and I are engaged in an epic struggle for world domination. It's winner take all. People cannot be trust".

בהמשך הפרק, כשהוא חושש שניומן רוצה לשנות את לוח המשחק, קרמר אומר לג'רי:

"You sit there and you watch while Newman takes over the world. But he'd be a horrible leader. And you know who's gonna suffer? The little people. You and George"

ג. המרד בחיי המשפחה

כפי שהראיתי בהקדמה, גיבורי הסדרה ממציאים סיבות שטותיות לסיום מערכות יחסים, ולכן אין מה לדבר על הקמת משפחה, וזו תמיד מוצגת כנלעגת. בפרק אחד, גיבורי הסדרה הולכים לראות את התינוק החדש שנולד לחבריהם הגרים בפרבר ניו-יורקי, ואת התינוק הם מתארים כדבר המכוער ביותר שהם ראו מעולם ("The Hamptons"; עונה 5, פרק 85); בפרק אחר, איליין מצהירה שהיא לא רוצה ילדים; קרמר עובר עיקור וג'רי כמעט ועושה זאת בכדי להרשים את אותה בחורה, פאם, בחורה אחרת שגם לא רוצה ילדים ("The Soul Mate"; עונה 8, פרק 136).

לעניות דעתי, בנוגע למערכות יחסים והקמת משפחה, יש לחלק בין קרמר לשאר בני החבורה. אם אצל ג'רי, ג'ורג' ואיליין, המחשבה להקים משפחה נמצאת בתת-מודע ומדי פעם עולה למוּדעות, אצל קרמר מדובר בהתנגדות מודעת לחיי הבורגנות, במרד. הוא המתנגד הגדול לחיי משפחה. בפרק "The Pool Guy", קרמר אומר באחת ההזדמנויות על ג'ורג', המאורס באותו זמן לסוזן: "There's nothing more pathetic than a grown man who's afraid of a woman".

בפרק "The Engagement", כשג'רי מספר לקרמר כיצד הוא וג'ורג' הגיעו למסקנה שהם ילדים, קרמר אומר לו:

"What are you thinking about, Jerry? Marriage? Family?… They're prisons. Man-made prisons. You're doing time. You get up in the morning, she's there; You go to sleep at night, she's there. It's like you gotta ask permission to use the bathroom. 'Is it all right if I use the bathroom now?'… And you can forget about watching TV while you're eating. You know why? Because it's dinnertime. And you know what you during dinner? You talk about your day".

ד. המרד בחיי עבודה

מערכות יחסים שלא מובילות לשום-מקום הם רק גורם אחד שמצביע על חוסר הבגרות של גיבורי הסדרה. גורם נוסף הוא אי-יכולתם להחזיק בעבודה. למעט עבודות מזדמנות, קרמר לא עובד לאורך כל הסדרה, ג'ורג' ואיליין מחליפים מספר עבודות במהלך הסדרה, וגם ג'רי, שמתפרנס מהיותו קומיקאי, אומר כמה פעמים במהלך הסדרה שהוא מעולם לא עבד בעבודה רגילה. לדוגמא, בפרק "The stranded" (עונה 3, פרק 27), לג'ורג' יש בעיות עם אישה מהמשרד שלו איתה הוא יוצא, ובכדי להסביר זאת לג'רי הוא שואל אותו: "Have you ever dated a woman that worked in your office?". בתגובה, ג'רי עונה לו: "I never had a job". אצל ג'רי אמנם קשה לדבר על כישלון, אך ברור שהוא לא משתלב בחברה הבורגנית.

ה. אולי רק לנסות? ג'ורג' כמקרה מבחן

לאורך כל הסדרה, אין דמות אחת שמצליחה להחזיק במערכת-יחסים יציבה או בעבודה קבועה. אולם דווקא הדמות המגלמת בתוכה את שיא הכישלון, ג'ורג', היא הכי קרובה לכך. בעוד ג'רי ואיליין מצליחים לשרוד כילדים בעולם הבורגני בהצלחה, וקרמר כאמור לא ממש מנסה, ג'ורג', הצלע הרביעית בחבורה, נכשל הכי הרבה. למרות זאת, ולמרות כל הסיכויים, ג'ורג' מקבל שני כרטיסי כניסה לעולם המבוגרים, אחד לחיי העבודה ואחד לחיי המשפחה. שניהם מתרחשים לאחר שהוא עושה מהפך בחיים שלו שהוא תוצאה של מחשבה רבה.

את העבודה ב"ניו-יורק יאנקיס", העבודה בה הוא מחזיק הכי הרבה זמן (כל עונות 6-8), ג'ורג' מקבל לאחר שהוא מחליט לפעול הפוך מהאינסטינקט שלו – כלומר בניגוד לפעולה רגשית, אינטואיטיבית, כמו ילד, הוא מבצע פעולה שכלית, כמו מבוגר ("The Opposite"; עונה 5, פרק 86). את כרטיס הכניסה לחיי המשפחה הוא מקבל לאחר השיחה עם ג'רי בפרק "The Engagement", כשהוא מחליט לנטוש את דרך הדייטים והפרידות השטותיות, ולהציע לסוזן נישואין. הוא מאורס לסוזן במשך עונה שלמה (עונה 7), צעד שאף-אחד בסדרה לא עשה (כפי שאראה בהמשך גם ג'רי התארס, אך האירוסין שלו החזיקו מעמד פרק אחד).

אלא שג'ורג' לא שורד בעולם המבוגרים. מן העבודה ב"ניו-יורק יאנקיס" הוא מפוטר לאחר שהוא מנסה להתחיל עם מדריכת תיירים ונקלע למסכת שקרים. אך פיטוריו אינם באשמתו, כי אם הודות לבוס המשוגע שלו, ג'ורג' סטיינברנר ("The Muffin Tops"; עונה 8, פרק 155). כלומר, הפיטורין הם בעקיפין באשמתו, אך לא במישרין. למעלה מכך – אפילו כשהוא מנסה להתפטר, הוא לא מצליח ("The Millennium"; עונה 8, פרק 154). גם אירוסיו לסוזן מסתיימים שלא באשמתו הישירה, כי אם העקיפה. נישואיו לא יוצאים לפועל כיוון שסוזן מתה מדבק רעיל שהיה על מעטפות החתונה שג'ורג' בחר ("The Invitations"; עונה 7, פרק 134). גם כאן, האשמה של ג'ורג' נובעת מהרגליו הישנים, מקמצנותו, אך שלא באופן מודע. וגם כאן, כמו בפיטוריו מהעבודה, ג'ורג' מנסה לצאת מהנישואין בכל דרך אפשרית, אך סופו שמלאכתו נעשית על-ידי אחרים.

ו. איליין כתמונת הראי של ג'ורג'

בהקשר זה איליין דומה מאוד לג'ורג', היא תמונת הראי של ג'ורג', והיא מושוות אליו ומעומתת איתו כמה פעמים בסדרה. כמו שג'ורג' מנסה להתפטר מ"היאנקיס" ובסוף מפוטר על משהו שהוא לא עשה, גם איליין שוקלת להתפטר כעוזרת אישית למר ג'סטין פיט, אבל בסוף הוא מפטר אותה בגלל שהוא חושד שהיא ניסתה להרעיל אותו ("The Diplomat's Club"; עונה 6, פרק 108). כמו ג'ורג', שנאשם שהרג את סוזן, אף היא נאשמת על לא עוול בכפה.

בפרק "The Opposite", כאשר ג'ורג' פועל בניגוד לאינסטינקטים שלו, זוכה בעבודה, באישה, ועובר מדירת הוריו לדירה משלו, איליין עושה את המסלול ההפוך: החבר שלה נפרד ממנה, היא נזרקת מדירתה ו"פנדנט הוצאה לאור", החברה בה היא עובדת, פושטת רגל; בעוד ג'ורג' עולה מעלה-מעלה, היא יורדת מטה-מטה. באותו פרק ג'רי אומר לאיליין:

 "Elaine, don't get too down. Everything will even out. See, I have two friends. You were up, he was down. Now he's up, you're down. See how It all even out?"

לאחר ש"פנדנט הוצאה לאור" מתפרקת, איליין אומרת לקרמר וג'רי:

 Elaine: "Do you know what's going on here? Can't you see what's happened? I've become George".

Jerry: "Don't say that".

Elaine: "It's true. I'm George. I'm George".

וכמו שלג'ורג' ניתנת האפשרות לעבור לעולם המבוגרים, גם לאיליין ניתנת ההזדמנות הזו. הדבר קורה לאחר שאיליין מכירה את קווין, בעקבות התנגדותה ללדת ילדים, והוא מכיר לה את השכן שלו, פלדמן, והחבר שלו, ג'ין; שלושתם הם ההפכים הגמורים לג'רי, קרמר וג'ורג' ("The Bizarro Jerry"; עונה 8, פרק 137). אלא שגם כאן המעבר של איליין שורד פרק אחד, והיא לא מצליחה להשתלב בעולם המבוגרים.

ז. ומה עם ג'רי?

גם ג'רי זוכה לטעום מעולם הנישואין, פעמיים, אלא שאצלו, שלא כמו אצל ג'ורג' ואיליין, הכל מוצג כמשחק. בפעם הראשונה, ג'רי מקבל הנחה במכבסה, והאישה איתה הוא יוצא באותה עת מבקשת הנחה, בתור אשתו ("The Wife"; עונה 5, פרק 81). כדי להראות כמה חיי המשפחה אינם אופציונאליים, הם מוצגים כהצגה. שוב, כרטיס כניסה לפרק אחד. הפעם השנייה היא לאחר שבחורה בשם ג'ני מצילה את חייו, הם מתאהבים ומחליטים להתארס ("The Invitations").

גם כאן כרטיס הכניסה הוא לפרק אחד בלבד. הכניסה של ג'רי לעולם המבוגרים, שנעשתה בפעם הראשונה כהצגה, נעשתה בפעם השנייה תחת ההשפעה הישירה של החוויה שהוא עבר: זו תופעה פסיכולוגית מוכרת שבו הנזקק מתאהב בגיבור שמציל אותו; רק מכיוון שג'ני הצילה אותו ממוות, הוא היה מסוגל להתאהב בה ולהתארס איתה. אולם מעבר לכך, אני חושב שיש לראות את האירוסין של ג'רי כפארודיה, בטח בסדרה כה צינית כמו סיינפלד: ג'רי כמעט נדרס, ג'ני מצילה אותו ממוות, הוא מתאהב בה, ובסוף שניהם מכריזים שהם שונאים אחד את השני, ולכן מחליטים שלא להתחתן; זה לא כרטיס היציאה שמקבלים ג'ורג' ואיליין, שמלווה בטון צורם. כמו בנוגע לעבודה של ג'רי, גם כאן אין תחושת כישלון, אך ברור שג'רי לא משתלב בעולם זה.

ח. ומה עם כולם יחד?

ניסיתי להראות שכל אחד מבני החבורה שחפץ בכך (ג'ורג', איליין וג'רי, לא כולל קרמר, שלא רוצה בכך) קיבל כרטיס כניסה לעולם המבוגרים ונכשל בכך, כל אחד בנפרד. אך יש לזכור שהסדרה עצמה דנה, ליטראלית, את כל הארבעה לכישלון. הם אולי מצליחים לשרוד לאורך כל הסדרה, אך בפרק האחרון הם נכשלים. בפרק זה, כל החבורה עדה לשוד בעיירה במסצ'וסטס ולמעשה עוברת על חוק חדש בשם "חוק השומרוני הטוב", המטיל אחריות על עוברי אורח לעזור לאדם בשעת סכנה.

אלא שהמשפט מרחיק מעבר למקרה הספציפי הזה, ודמויות שונות מכל תשע עונות הסדרה מעידות על האופי האנוכי של בני החבורה, עד שהשופט קובע שעליהם לשבת שנה בכלא. תחת הכלא המכונה "חיי המשפחה", כפי שקרמר כינה אותם בפרק "The Engagement", הם נכנסים לכלא אמיתי, גם הוא Man-made prison.

אלא שמכלול העדויות מצביע על כך שהאשמה היא לא בהם. בין העדים ישנו הפקיסטאני בובו בהאט, שג'רי ניסה לעזור לו בכנות, אך גרם לו לסגור את המסעדה שלו ("The Café"; עונה 3, פרק 24) ולמרות כוונותיו הטובות, הוא נשלח באשמת ג'רי חזרה לפקיסטאן ("The Visa"; עונה 4, פרק 55. ניתן לראות את השתלשלות האירועים כאן); או מרלה פני, "הבתולה", שמעידה על התחרות שקיימו הארבעה ("The Contest"; עונה 4, פרק 51), תחרות שאני איני רואה בה שום נזק לחברה ובטח שלא מעידה על אנוכיות.

כשלונו של ג'ורג' להשתלב בחברה בגלל סיבות שאינן תלויות בו, כמו שליחת כל החבורה לכלא בגלל דברים שהם לא עשו – מצביעים על-כך שהבעייה היא מעבר ליכולת הבחירה שלהם. אם ג'ורג' אכן היה נפרד מסוזן – ניתן היה לומר שהוא אחראי לכישלון השתלבותו בחברה; אלא שבסוף אירוסיו עם סוזן אינם נובעים מיכולת הבחירה שלו, מה שמראה שהבעיה היא עמוקה יותר. אותו דבר במשפט; ניתן היה לבנות "קייס" סביב מעשים אנכיים שבני החבורה עשו בזדון, והיו כאלו, חלקם אף מוצגים במשפט; אם העדויות במשפט היו נבדקות ונמצאות נכונות, ניתן היה לומר שהם שלחו את עצמם לכלא; אלא שחלק מהדברים אינם נכונים בעליל – כמו שאיליין נתקלה בכוונה בסידרה הולנד בסאונה ("The Implant"; עונה 4, פרק 59), או שהיא ניסתה להרעיל את מר פיט ("The Diplomat's Club"); או שג'ורג' סטיינברנר טוען שהוא פיטר את ג'ורג' בגלל שהוא קומוניסט – טענה שברור לכולם שהיא לא נכונה ("The Muffin Tops"; עונה 8, פרק 155). כל אלו מראים שהבעייה היא רצינית הרבה יותר ובלתי-תלויה בבני החבורה. כמה שהם לא ינסו, יכולתם להשתלב בחברת המבוגרים אינה נתונה לשיקול דעתם.

ט. אז מה מונע מבני החבורה להתבגר?

כיוון שג'ורג' הוא הבחור שנכשל הכי הרבה בעולם המבוגרים, אני חושב שניתן לראות בו מקרה מייצג, אם כי הקיצוני ביותר, של כל החבורה, ומכישלונו ניתן ללמוד על כישלון השאר. בפרק "The Pool Guy", איליין מחפשת שותף ללכת עמו לתערוכת אופנה של בגדים היסטוריים ב"מטרופוליטן". ג'רי מציע שתתקשר לסוזן ואיליין מאמצת את הרעיון ויוצאת מהדירה. ואז קרמר מספר לג'רי על תיאורית "התנגשות העולמות":

"That's gonna be trouble… This world here, this is George's sanctuary. If Susan comes into contact with this world, his worlds collide".

בהמשך הפרק, לאחר שסוזן ואיליין מבלות ביחד, ג'ורג' מרחיב בפני ג'רי על תיאוריה זו:

 George: "You have no idea of the magnitude of this thing. If she is allowed to infiltrate this world, than George Costanza, as you know him, ceases to exist. You see, right now, I have relationship George, but there is also independent George. That's the George you know, the George you grew up with. Movie George, coffee-shop George, liar George, bawdy George".

Jerry: "I love that George".

George: "Me too. And he's dying, Jerry. If relationship George walks through this door, he will kill independent George. A George, divided against itself, cannot stand".

כלומר, בכדי שג'ורג' יעבור לעולם המבוגרים, בכדי שג'ורג' יוכל להיות במערכת יחסים ויוכל להתארס, הוא לא משנה את אופיו, הוא לא יכול לשנות את אופיו, כמו שאחרי הפרק "The Opposite", הוא לא ממשיך לפעול בניגוד לאינסטינקטים שלו, אלא חוזר לסורו, למרות שהוא מכריז שהפעולה הלא-אינסטינקטיבית היא הדת החדשה שלו. ג'ורג' חייב להחזיק בזהות כפולה: ג'ורג' של מערכות היחסים וג'ורג' השקרן. אלא ששתי הזהויות לא יכולות לדור בכפיפה אחת. אמנם איליין בעצתו של ג'רי מביאה את העולמות לידי התנגשות, אך במוקדם או במאוחר ההתנגשות הייתה מתרחשת. אם ג'ורג' היה מתחתן עם סוזן, ג'ורג' של מערכות היחסים היה הורג את ג'ורג' השקרן; אולם, כיוון שידו של האחרון הייתה על העליונה, ג'ורג' קוסטנזה, כפי שאנחנו וג'רי הכרנו אותו, המשיך להתקיים, ואילו ג'ורג' של מערכות היחסים נפח את נשמתו.

י. סיכום

כפי שציינתי מקודם, ג'ורג' הוא רק דוגמא קיצונית לכל החבורה, אך הוא מייצג נאמן שלה. בעולם המציאות שהסדרה בונה, אין מקום למבוגרים. גם אם גיבורי הסדרה היו רוצים מאוד להתבגר, הם לא היו יכולים – כי אז הם היו הורגים את ג'רי, קרמר, איליין וג'ורג' של הסדרה, את בני החבורה שאנחנו מכירים. חוקי המציאות של "סיינפלד" לעולם לא יתנו לגיבורי הסדרה להתבגר. לפי חוקיה הפנימיים של הסדרה, התבגרות היא כמו שבני אדם יעופו לפי חוקי המציאות; זה פשוט לא ייתכן. חבורת סיינפלד יכולה לקפוץ מהצוק ולנסות לעוף, אולם הדבר היה הורג את ה-Independent Seinfeld's.